Kaarten voor OpenCPN


Let op deze kaarten zijn verouderd! Door tijdgebrek zijn de nieuwe lodingen van Duitsland hier nog niet beschikbaar. Mocht je mee willen helpen die kaarten bij te houden meld je dan aan als vrijwilliger!

Van diverse diensten ontvangen wij informatie waar kaartmateriaal van te maken is.
Daarom zijn we dan ook voorzichtig begonnen met het publiceren van dit materiaal.

Toevoegen van de kaarten aan OpenCPN

OpenCPN kent nu de kaarten, maar het is handiger om ze in een eigen Chart Group te zetten.

Kaarten plaatsen in een Chart Group

Als je nu op de kaart met de rechtermuistoets klikt, kun je Chart Group Lodingen selecteren en de betreffende kaart zien.


Kaarten Waddenzee Nederland

Let op! Deze opnames zijn al wat ouder en mogelijk/waarschijnlijk niet meer overal even nauwkeurig!Kaarten Waddenzee Duitsland:

Van de lodingsdienst in Duitsland ontvangen wij op (on)regelmatige tijden lodingskaarten. Deze kaarten geven heel goed aan hoe een zeegat of geul loopt.
Let wel op, deze kaarten worden gemaakt vanwege het zeer grillige karakter van deze geulen!
Deze kaarten zijn dus ook weer snel verouderd! Dus controleer wel altijd of er nog updates zijn verschenen van de kaarten!

Bron: Generaldirektion Wasserstrassen und Schifffahrt Aussenstelle Nordwest, Wasser- und Schifffahrtsamt Emden. (WSV.de)

Alle kaarten zitten in een zip file, download onderstaande file en unzip de inhoud naar de directory waar de kaarten moeten komen te staan zoals boven aangegeven.

lodingen_duitsland_2016_09_04