Boeienwijzigingen van de laatste maand


Zeekaarten bijwerken?

Hoe noodzakelijk is het om zeekaarten bij te werken? Oordeel zelf!
Hieronder zie je welke boeien in de laatste maand zijn gewijzigd.

Het volledige actuele Nautin-boeienbestand , kant-en-klaar om te importeren in je navigatie-systeem.

02-12-2021 GL 2B GLINDER V 53° 26.5910' E 6° 9.4440' N
01-12-2021 M 4 HARINGVLIET V 51° 50.1685' E 4° 3.0007' N
01-12-2021 M 3 HARINGVLIET V 51° 49.9153' E 4° 2.6572' N
01-12-2021 M 2 HARINGVLIET V 51° 49.8592' E 4° 2.5847' N
01-12-2021 M 1 HARINGVLIET V 51° 49.8338' E 4° 2.5523' N
01-12-2021 H 2A GREVELINGEN V 51° 41.8480' E 4° 2.5780' N
01-12-2021 NET W MAASVLAKTE-MAASGEUL - NOORDZEE O 51° 59.3157' E 4° 0.9828' N
01-12-2021 NET N MAASMOND O 51° 59.5120' E 4° 1.0977' N
26-11-2021 RAG 14A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.7255' E 5° 50.4948' N
26-11-2021 RAG 20A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.8492' E 5° 51.1023' N
26-11-2021 RAG 22A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.9488' E 5° 51.5252' N
26-11-2021 RAG 21A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.7862' E 5° 51.1397' N
26-11-2021 RAG 23A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.8895' E 5° 51.5528' N
26-11-2021 RAG 2A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6388' E 5° 48.4927' N
26-11-2021 RAG 15A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.7038' E 5° 50.5005' N
26-11-2021 RAG 11A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6522' E 5° 50.2383' N
26-11-2021 RAG 6A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6442' E 5° 49.3793' N
26-11-2021 RAG 9A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6105' E 5° 49.8310' N
26-11-2021 RAG 8A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6448' E 5° 49.8258' N
26-11-2021 RAG 7A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6053' E 5° 49.3863' N
26-11-2021 RAG 10A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6833' E 5° 50.2192' N
26-11-2021 RAG 5A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.6023' E 5° 48.9407' N
26-11-2021 RAG 3A KETELMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 36.5990' E 5° 48.4853' N
26-11-2021 SL 3 VEERBOOT ROUTE AMELAND O 51° 48.5260' E 5° 26.6890' N
26-11-2021 SL 1 VEERBOOT ROUTE AMELAND O 51° 48.5360' E 5° 26.6270' N
26-11-2021 VA 8B VEERBOOT ROUTE AMELAND V 53° 24.9927' E 5° 47.9712' N
26-11-2021 VF-WNB 46 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 2.0078' E 5° 22.7832' N
26-11-2021 VF-WNB 2 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.6482' E 5° 21.0748' N
26-11-2021 VF-WNB 48 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 1.8468' E 5° 22.7993' N
26-11-2021 VF-WNB 12 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.4925' E 5° 21.1490' N
26-11-2021 VF-WNB 38 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 2.4444' E 5° 23.0283' N
26-11-2021 VF-WNB 4 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.6184' E 5° 21.0898' N
26-11-2021 VF-WNB 40 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 2.3523' E 5° 22.9415' N
26-11-2021 VF-WNB 52 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 1.5247' E 5° 22.8328' N
26-11-2021 VF-WNB 6 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.5863' E 5° 21.1059' N
26-11-2021 VF-WNB 42 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 2.2589' E 5° 22.8580' N
26-11-2021 VF-WNB 54 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 1.3642' E 5° 22.8478' N
26-11-2021 VF-WNB 78 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 0.9330' E 5° 22.8472' N
26-11-2021 VF-WNB 8 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.5542' E 5° 21.1188' N
26-11-2021 VF-WNB 44 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 2.1688' E 5° 22.7670' N
26-11-2021 VF-WNB 50 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 1.6857' E 5° 22.8103' N
26-11-2021 VF-WNB 80 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 0.7383' E 5° 22.8482' N
26-11-2021 VF-WNB 10 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.5245' E 5° 21.1336' N
26-11-2021 VF-WNB 82 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 0.5433' E 5° 22.8483' N
26-11-2021 VF-WNB 84 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 0.3485' E 5° 22.8473' N
26-11-2021 VF-WNB 88 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 52° 59.9602' E 5° 22.8477' N
26-11-2021 VF-WNB 86 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 0.1537' E 5° 22.8475' N
26-11-2021 VO-WNB 8 BALSTIENGAT - LAUWERSMEER V 53° 23.6180' E 6° 10.5000' N
26-11-2021 43-DA DAGEBUELLERFAHRWASSER V 54° 43.5030' E 8° 40.6550' N
24-11-2021 W28 WURSTER ARM N 53° 44.8928' E 8° 19.4838' N
24-11-2021 W24 WURSTER ARM N 53° 45.8291' E 8° 17.2569' N
24-11-2021 W30 WURSTER ARM N 53° 44.4625' E 8° 20.6461' N
24-11-2021 Kite-MB 13 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.6455' E 5° 7.6838' N
24-11-2021 Kite-MB 14 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.5302' E 5° 7.6013' N
24-11-2021 Kite-MB 15 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.4233' E 5° 7.5280' N
24-11-2021 Kite-MB 16 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.3790' E 5° 7.4713' N
24-11-2021 Kite-MB 9 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.9302' E 5° 8.1782' N
24-11-2021 Kite-MB 7 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.6882' E 5° 8.4040' N
24-11-2021 Kite-MB 3 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.2994' E 5° 8.2503' N
24-11-2021 Kite-MB 4 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.3703' E 5° 8.4447' N
24-11-2021 Kite-MB 8 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.8143' E 5° 8.2907' N
24-11-2021 Kite-MB 5 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.4422' E 5° 8.6327' N
24-11-2021 Kite-MB 1 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.1646' E 5° 7.8705' N
24-11-2021 Kite-MB 6 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.5650' E 5° 8.5198' N
24-11-2021 Kite-MB 2 WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.2340' E 5° 8.0584' N
24-11-2021 MB-F WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.3213' E 5° 7.1107' N
24-11-2021 MB-K WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.7489' E 5° 7.4323' N
24-11-2021 MB-G WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.0312' E 5° 7.2507' N
24-11-2021 MB-L WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.7274' E 5° 7.3983' N
24-11-2021 MB-H WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.0050' E 5° 7.2777' N
24-11-2021 MB-M WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.7073' E 5° 7.3632' N
24-11-2021 MB-D WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.3764' E 5° 7.0083' N
24-11-2021 MB-I WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.7862' E 5° 7.4977' N
24-11-2021 MB-N WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.6879' E 5° 7.3317' N
24-11-2021 MB-E WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.3468' E 5° 7.0645' N
24-11-2021 MB-J WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 45.7690' E 5° 7.4662' N
24-11-2021 MB-A WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.4566' E 5° 6.8477' N
24-11-2021 MB-B WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.4341' E 5° 6.8934' N
24-11-2021 MB-C WAGENPAD - IJSSELMEER V 52° 46.4038' E 5° 6.9496' N
23-11-2021 F12 FISCHERBALJE V 53° 36.2138' E 6° 49.8559' N
23-11-2021 F14 FISCHERBALJE V 53° 36.4576' E 6° 49.9597' N
23-11-2021 OWP-NO OVERIGE D V 54° 29.6200' E 7° 30.5900' N
22-11-2021 S 6 SLENK - WADDENZEE V 53° 20.2240' E 5° 12.5680' N
22-11-2021 S 5 SLENK - WADDENZEE V 53° 20.1778' E 5° 12.4870' N
22-11-2021 WB-U PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.8850' E 5° 2.1790' N
22-11-2021 WB-D PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.7630' E 5° 2.5170' N
22-11-2021 P 7 PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.8060' E 5° 2.7310' N
22-11-2021 WB-Z-N PAMPUS - MARKERMEER V 52° 23.4850' E 5° 3.8900' N
22-11-2021 WB-B PAMPUS - MARKERMEER V 52° 23.0120' E 5° 2.5410' N
22-11-2021 WB-Z-O PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.8200' E 5° 2.0040' N
22-11-2021 WB-C PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.8180' E 5° 2.6920' N
22-11-2021 WB-Z-G PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.6330' E 5° 2.1320' N
22-11-2021 WB-P PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.7070' E 5° 2.3460' N
22-11-2021 WB-Y PAMPUS - MARKERMEER V 52° 23.4100' E 5° 3.9800' N
22-11-2021 WB-Z-K PAMPUS - MARKERMEER V 52° 23.3150' E 5° 4.0600' N
22-11-2021 WB-R PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.7250' E 5° 2.0770' N
22-11-2021 WB-A PAMPUS - MARKERMEER V 52° 22.9490' E 5° 2.3520' N
22-11-2021 SPORT L MARKERMEER - MARKERMEER V 52° 21.4000' E 5° 4.4000' N
22-11-2021 SPORT J MARKERMEER - MARKERMEER O 52° 28.0000' E 5° 14.0000' N
22-11-2021 SPORT K MARKERMEER - MARKERMEER V 52° 21.3000' E 5° 3.0000' N
22-11-2021 SPORT I MARKERMEER - MARKERMEER O 52° 32.0000' E 5° 21.3600' N
22-11-2021 Zink-S OOSTGAT V 51° 26.9977' E 3° 32.7357' N
22-11-2021 OG 24 OOSTGAT V 51° 26.9563' E 3° 32.8592' N
22-11-2021 OG 22 OOSTGAT V 51° 27.1213' E 3° 32.2482' N
19-11-2021 VH 4 VAARWATER LANGS HOOFDPLAAT V 51° 23.8697' E 3° 34.8133' N
18-11-2021 VO-WNB10 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 23.4830' E 6° 10.5270' N
18-11-2021 VO-WNB14 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 23.2340' E 6° 10.7450' N
18-11-2021 VO-WNB 4 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 23.8960' E 6° 10.6390' N
18-11-2021 VO-WNB 12 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 23.3450' E 6° 10.6300' N
18-11-2021 VO-WNB 2 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 24.1050' E 6° 10.7750' N
18-11-2021 VO-WNB 6 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 23.7400' E 6° 10.5470' N
18-11-2021 VO-WNB 8 VAARWATER NAAR OOSTMAHORN O 53° 23.6180' E 6° 10.5000' N
18-11-2021 STG-WNB 6 STROPERSGAT O 53° 21.8068' E 6° 13.1062' N
18-11-2021 STG-WNB 2 STROPERSGAT O 53° 22.4216' E 6° 12.6250' N
18-11-2021 s STROPERSGAT N 53° 21.8068' E 6° 13.1062' N
18-11-2021 STG-WNB 4 STROPERSGAT O 53° 22.3732' E 6° 12.6911' N
18-11-2021 VO-WNB 12o BALSTIENGAT - LAUWERSMEER O 53° 23.5007' E 6° 10.5137' N
18-11-2021 BTG-WNB 2 BALSTIENGAT - LAUWERSMEER O 53° 23.1000' E 6° 10.7950' N
18-11-2021 VO-WNB16 BALSTIENGAT - LAUWERSMEER O 53° 23.5007' E 6° 10.5137' N
18-11-2021 BTG-WNB 4 BALSTIENGAT - LAUWERSMEER O 53° 22.9700' E 6° 10.8200' N
18-11-2021 VO-WNB18 BALSTIENGAT - LAUWERSMEER O 53° 23.5007' E 6° 10.5137' N
18-11-2021 BTG-WNB 6 BALSTIENGAT - LAUWERSMEER O 53° 22.4355' E 6° 11.2262' N
18-11-2021 GIJ 65B GELDERSE IJSSEL V 52° 11.3627' E 6° 10.0733' N
18-11-2021 GIJ 65A GELDERSE IJSSEL V 52° 11.3750' E 6° 9.9775' N
18-11-2021 GIJ 58A GELDERSE IJSSEL V 52° 11.4800' E 6° 9.4643' N
17-11-2021 SReedeNK ELBE O 53° 52.5240' E 9° 7.5172' N
16-11-2021 W-SKI 7 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.6890' E 5° 17.5600' N
16-11-2021 W-SKI 8 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.7160' E 5° 17.5690' N
16-11-2021 W-SKI 9 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.7440' E 5° 17.5790' N
16-11-2021 W-SKI 10 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.7710' E 5° 17.5880' N
16-11-2021 W-SKI 6 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.6620' E 5° 17.5510' N
16-11-2021 W-SKI 3 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.5800' E 5° 17.5230' N
16-11-2021 W-SKI 4 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.6070' E 5° 17.5320' N
16-11-2021 W-SKI 1 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.5250' E 5° 17.5040' N
16-11-2021 W-SKI 5 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.6340' E 5° 17.5420' N
16-11-2021 W-SKI 2 SKI GEBIED KRABBERSGAT - IJSSELMEER V 52° 41.5530' E 5° 17.5140' N
16-11-2021 SPUIKAN 10 WIERINGER VLAAK - IJSSELMEER V 52° 56.0680' E 5° 3.1940' N
16-11-2021 SPUIKAN 8 WIERINGER VLAAK - IJSSELMEER V 52° 55.9950' E 5° 3.1960' N
16-11-2021 SPUIKAN 12 WIERINGER VLAAK - IJSSELMEER V 52° 56.1390' E 5° 3.1870' N
16-11-2021 SPUIKAN 2 WIERINGER VLAAK - IJSSELMEER V 52° 55.8250' E 5° 3.0160' N
16-11-2021 SPUIKAN 4 WIERINGER VLAAK - IJSSELMEER V 52° 55.8460' E 5° 3.0780' N
16-11-2021 SPUIKAN 6 WIERINGER VLAAK - IJSSELMEER V 52° 55.8910' E 5° 3.2010' N
16-11-2021 GIJ 55B GELDERSE IJSSEL V 52° 28.6690' E 6° 5.1360' N
16-11-2021 GIJ 61B GELDERSE IJSSEL V 52° 12.0750' E 6° 10.1850' N
15-11-2021 VA 22A VEERBOOT ROUTE AMELAND N 53° 24.2650' E 5° 50.1470' N
12-11-2021 HLGMW MARKERMEER - MARKERMEER O 52° 34.7560' E 5° 22.0690' N
12-11-2021 HLRMW MARKERMEER - MARKERMEER O 52° 34.7290' E 5° 21.9660' N
12-11-2021 NW-WNB 1 OOSTVAARDERSDIEP - MARKERMEER N 52° 28.0500' E 5° 19.9250' N
12-11-2021 NW-WNB 2 OOSTVAARDERSDIEP - MARKERMEER N 52° 28.3180' E 5° 20.5560' N
12-11-2021 KITE 5 WORKUM - IJSSELMEER V 52° 58.1217' E 5° 24.5550' N
12-11-2021 KITE 6 WORKUM - IJSSELMEER V 52° 58.0010' E 5° 24.6080' N
12-11-2021 KITE 7 WORKUM - IJSSELMEER V 52° 57.8750' E 5° 24.6520' N
12-11-2021 KITE 8 WORKUM - IJSSELMEER V 52° 57.7460' E 5° 24.6910' N
12-11-2021 KITE-MK 2 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.6126' E 5° 28.9093' N
12-11-2021 KITE-MK 3 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.9380' E 5° 28.9013' N
12-11-2021 KITE-MK 4 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.6370' E 5° 30.0887' N
12-11-2021 KITE 12 HINDELOOPEN - IJSSELMEER V 52° 56.0950' E 5° 24.1170' N
12-11-2021 KITE 13 HINDELOOPEN - IJSSELMEER V 52° 56.0620' E 5° 24.1300' N
12-11-2021 KITE 14 HINDELOOPEN - IJSSELMEER V 52° 55.6590' E 5° 23.3840' N
12-11-2021 KITE 15 HINDELOOPEN - IJSSELMEER V 52° 55.7970' E 5° 24.2470' N
12-11-2021 KITE 11 HINDELOOPEN - IJSSELMEER V 52° 56.3183' E 5° 24.0178' N
12-11-2021 VF-WNB 28 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 3.6928' E 5° 21.8405' N
12-11-2021 VF-WNB 34 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 3.3856' E 5° 22.1417' N
12-11-2021 VF-WNB 26 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 3.8017' E 5° 21.7419' N
12-11-2021 VF-WNB 36 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 3.3476' E 5° 22.2513' N
12-11-2021 VF-WNB 22 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 4.0171' E 5° 21.5369' N
12-11-2021 VF-WNB 30 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 3.5839' E 5° 21.9402' N
12-11-2021 VF-WNB 24 NATUURGEBIED FRIESE KUST V 53° 3.9101' E 5° 21.6411' N
12-11-2021 SB-WNB 74 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.5030' E 5° 33.2599' N
12-11-2021 SB-WNB 58 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.8957' E 5° 31.9378' N
12-11-2021 SB-WNB 126 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.4560' E 5° 37.8100' N
12-11-2021 SB-WNB 32 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.4814' E 5° 28.0188' N
12-11-2021 SB-WNB 122 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.3522' E 5° 37.4293' N
12-11-2021 SB-WNB 142 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.5780' E 5° 39.4930' N
12-11-2021 SB-WNB 76 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.3870' E 5° 33.3190' N
12-11-2021 SB-WNB 10 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.3067' E 5° 25.3840' N
12-11-2021 SB-WNB 54 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.0585' E 5° 31.3199' N
12-11-2021 SB-WNB 128 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.4520' E 5° 38.0336' N
12-11-2021 SB-WNB 100 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.3427' E 5° 35.7462' N
12-11-2021 SB-WNB 96 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.2690' E 5° 35.3450' N
12-11-2021 SB-WNB 12 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.1708' E 5° 25.3873' N
12-11-2021 SB-WNB 60 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.8155' E 5° 32.2459' N
12-11-2021 SB-WNB 130 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.4550' E 5° 38.2930' N
12-11-2021 SB-WNB 52 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.1405' E 5° 31.0110' N
12-11-2021 SB-WNB 102 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.3800' E 5° 35.9640' N
12-11-2021 SB-WNB 14 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.1051' E 5° 25.6459' N
12-11-2021 SB-WNB 62 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.8638' E 5° 32.3345' N
12-11-2021 SB-WNB 138 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.4520' E 5° 39.2600' N
12-11-2021 SB-WNB 56 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.9763' E 5° 31.6285' N
12-11-2021 SB-WNB 124 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.4560' E 5° 37.5688' N
12-11-2021 SB-WNB 30 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.3166' E 5° 27.8444' N
12-11-2021 SB-WNB 72 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.6200' E 5° 33.2010' N
12-11-2021 SB-WNB 98 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 49.2877' E 5° 35.5313' N
12-11-2021 SB-WNB 140 STEILEBANK - IJSSELMEER V 52° 50.5150' E 5° 39.3800' N
12-11-2021 KITE 17 STAVOREN - IJSSELMEER V 52° 52.2340' E 5° 22.1460' N
12-11-2021 KITE 18 STAVOREN - IJSSELMEER V 52° 52.1980' E 5° 22.3220' N
12-11-2021 KITE 19 STAVOREN - IJSSELMEER V 52° 52.0697' E 5° 22.6747' N
12-11-2021 KITE 20 STAVOREN - IJSSELMEER V 52° 51.6310' E 5° 22.2360' N
12-11-2021 KITE 16 STAVOREN - IJSSELMEER V 52° 52.3480' E 5° 21.9130' N
12-11-2021 KITE 21 STAVOREN - IJSSELMEER V 52° 51.9100' E 5° 21.4750' N
11-11-2021 5-EL ELBE V 53° 59.3420' E 8° 18.5000' N
11-11-2021 SVV-W SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 23.1388' E 4° 5.3625' N
11-11-2021 SVV-Y SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 22.4333' E 4° 6.0698' N
11-11-2021 SVV-X SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 22.6893' E 4° 5.8513' N
11-11-2021 SVV 7 SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 23.5083' E 4° 4.9702' N
11-11-2021 SVV 5 SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 23.8932' E 4° 4.3310' N
11-11-2021 SVV 3 SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 24.2080' E 4° 3.5730' N
11-11-2021 SVV 1 SCHAAR VAN VALKENISSE O 51° 24.5890' E 4° 2.8850' N
11-11-2021 SVV-Z HOOFDVAARWATER WESTERSCHELDE O 51° 22.3470' E 4° 6.1263' N
11-11-2021 ZG-SvV HOOFDVAARWATER WESTERSCHELDE O 51° 25.3279' E 4° 2.2054' N
11-11-2021 SPH-G ENKHUIZERZAND - IJSSELMEER O 52° 32.4878' E 5° 25.9188' N
11-11-2021 SPH-C OOSTVAARDERSDIEP - MARKERMEER V 52° 31.2682' E 5° 25.8422' N
11-11-2021 SPH-B OOSTVAARDERSDIEP - MARKERMEER V 52° 31.2777' E 5° 25.7327' N
11-11-2021 SPH-A OOSTVAARDERSDIEP - MARKERMEER V 52° 31.2878' E 5° 25.6168' N
11-11-2021 SPH-F ENKHUIZERZAND - IJSSELMEER V 52° 31.8823' E 5° 25.6272' N
11-11-2021 SPH-E ENKHUIZERZAND - IJSSELMEER V 52° 31.8298' E 5° 25.7095' N
11-11-2021 SPH-D ENKHUIZERZAND - IJSSELMEER V 52° 31.7793' E 5° 25.7912' N
11-11-2021 W32 WURSTER ARM N 53° 44.0318' E 8° 21.7988' N
10-11-2021 W34/WE2 WURSTER ARM N 53° 43.4434' E 8° 22.7170' N
10-11-2021 W38 WURSTER ARM N 53° 41.9541' E 8° 23.7659' N
10-11-2021 W36 WURSTER ARM N 53° 42.7132' E 8° 23.3551' N
10-11-2021 STONE HEVER N 54° 25.3819' E 8° 35.4437' N
10-11-2021 23SH22 HEVER V 54° 26.3850' E 8° 37.2230' N
10-11-2021 SH18 HEVER V 54° 25.2420' E 8° 35.6450' N
10-11-2021 SH20 HEVER V 54° 25.9390' E 8° 36.6070' N
10-11-2021 L4-LEY GREETSIELER LEGDE V 53° 33.7260' E 7° 1.7760' N
10-11-2021 L6-LEY GREETSIELER LEGDE V 53° 33.5100' E 7° 1.8540' N
10-11-2021 L8-LEY GREETSIELER LEGDE V 53° 33.2700' E 7° 1.9380' N
10-11-2021 L10 GREETSIELER LEGDE V 53° 33.0900' E 7° 2.0580' N
10-11-2021 O19 OSTEREMS V 53° 36.6180' E 6° 54.0660' N
10-11-2021 O21 OSTEREMS V 53° 36.2940' E 6° 55.4100' N
09-11-2021 SB 1 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6183' E 5° 11.1133' N
09-11-2021 SB 4 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6045' E 5° 11.0872' N
09-11-2021 SB 3 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6742' E 5° 11.0398' N
09-11-2021 SB 5 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7310' E 5° 10.9662' N
09-11-2021 SB 6 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6607' E 5° 11.0118' N
09-11-2021 SB 8 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7172' E 5° 10.9367' N
09-11-2021 GMR 90 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9680' E 5° 10.3510' N
09-11-2021 GMR 76 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1660' E 5° 11.8520' N
09-11-2021 GMR 106 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.7120' E 5° 9.2160' N
09-11-2021 GMR 84 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0532' E 5° 10.9940' N
09-11-2021 GMR 92 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9400' E 5° 10.1360' N
09-11-2021 GMR 78 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1380' E 5° 11.6370' N
09-11-2021 GMR 86 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0250' E 5° 10.7800' N
09-11-2021 GMR 100 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.6470' E 5° 9.7480' N
09-11-2021 GMR 94 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8610' E 5° 10.0900' N
09-11-2021 GMR 88 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9970' E 5° 10.5650' N
09-11-2021 GMR 72 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.2230' E 5° 12.2810' N
09-11-2021 GMR 102 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.5860' E 5° 9.5780' N
09-11-2021 GMR 96 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.7660' E 5° 10.0330' N
09-11-2021 GMR 80 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1100' E 5° 11.4230' N
09-11-2021 GMR 74 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1950' E 5° 12.0660' N
09-11-2021 GMR 104 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.6260' E 5° 9.3440' N
09-11-2021 GMR 98 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.7090' E 5° 9.9180' N
09-11-2021 GMR 82 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0810' E 5° 11.2090' N
09-11-2021 GMR 52 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4557' E 5° 13.8013' N
09-11-2021 GMR 38 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1172' E 5° 14.9696' N
09-11-2021 GMR 23 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.5550' E 5° 10.9417' N
09-11-2021 GMR 39 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3428' E 5° 9.5479' N
09-11-2021 GMR 22 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9296' E 5° 16.1464' N
09-11-2021 GMR 17 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6337' E 5° 11.4619' N
09-11-2021 GMR 60 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4050' E 5° 13.3572' N
09-11-2021 GMR 46 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.2896' E 5° 14.2177' N
09-11-2021 GMR 33 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4221' E 5° 10.0701' N
09-11-2021 GMR 30 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0201' E 5° 15.5529' N
09-11-2021 GMR 16 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9517' E 5° 16.9617' N
09-11-2021 GMR 54 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.5007' E 5° 13.6138' N
09-11-2021 GMR 25 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.5275' E 5° 10.7692' N
09-11-2021 GMR 41 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3280' E 5° 9.3422' N
09-11-2021 GMR 24 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9524' E 5° 15.9971' N
09-11-2021 GMR 15 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6613' E 5° 11.6370' N
09-11-2021 GMR 62 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3548' E 5° 13.2562' N
09-11-2021 GMR 48 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3562' E 5° 14.0523' N
09-11-2021 GMR 35 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3961' E 5° 9.8963' N
09-11-2021 GMR 32 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0397' E 5° 15.4036' N
09-11-2021 GMR 18 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9936' E 5° 16.6879' N
09-11-2021 GMR 70 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.2510' E 5° 12.4950' N
09-11-2021 GMR 56 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4857' E 5° 13.5393' N
09-11-2021 GMR 40 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1535' E 5° 14.8086' N
09-11-2021 GMR 27 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.5015' E 5° 10.5915' N
09-11-2021 GMR 43 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3187' E 5° 9.1471' N
09-11-2021 GMR 26 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9760' E 5° 15.8361' N
09-11-2021 GMR 64 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3283' E 5° 13.0901' N
09-11-2021 GMR 34 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0634' E 5° 15.2542' N
09-11-2021 GMR 58 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4568' E 5° 13.4568' N
09-11-2021 GMR 42 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1967' E 5° 14.6207' N
09-11-2021 GMR 29 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4765' E 5° 10.4203' N
09-11-2021 GMR 45 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3221' E 5° 8.9622' N
09-11-2021 GMR 28 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9949' E 5° 15.7074' N
09-11-2021 GMR 66 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3080' E 5° 12.9240' N
09-11-2021 GMR 50 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4235' E 5° 13.8778' N
09-11-2021 GMR 36 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0862' E 5° 15.1049' N
09-11-2021 GMR 19 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6086' E 5° 11.2881' N
09-11-2021 GMR 37 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3686' E 5° 9.7186' N
09-11-2021 GMR 20 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0354' E 5° 16.4137' N
09-11-2021 GMR 44 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.2440' E 5° 14.4198' N
09-11-2021 GMR 31 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4472' E 5° 10.2465' N
09-11-2021 GMR 47 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3606' E 5° 8.8089' N
09-11-2021 GMR 68 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.2833' E 5° 12.7032' N
09-11-2021 GMR 1 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6557' E 5° 12.7966' N
09-11-2021 GMR 7 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7698' E 5° 12.3322' N
09-11-2021 GMR 10 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.7450' E 5° 17.5114' N
09-11-2021 GMR 4-Huizerhoef 1 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.5488' E 5° 18.0190' N
09-11-2021 GMR 11 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7156' E 5° 11.9859' N
09-11-2021 GMR 8 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.6760' E 5° 17.6945' N
09-11-2021 GMR 12 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8136' E 5° 17.3296' N
09-11-2021 GMR 5 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7937' E 5° 12.5491' N
09-11-2021 GMR 2 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.4747' E 5° 18.2143' N
09-11-2021 GMR 13 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.6872' E 5° 11.8121' N
09-11-2021 GMR 9 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7423' E 5° 12.1610' N
09-11-2021 GMR 6 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.6170' E 5° 17.8470' N
09-11-2021 GMR 3 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7250' E 5° 12.6732' N
09-11-2021 GMR 14 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8827' E 5° 17.1456' N
09-11-2021 SCHELP 8 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0082' E 5° 9.9640' N
09-11-2021 SCHELP 9 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9922' E 5° 9.8887' N
09-11-2021 SCHELP 3 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1563' E 5° 10.0328' N
09-11-2021 SCHELP 16 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8443' E 5° 9.7463' N
09-11-2021 SCHELP 13 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8698' E 5° 9.7165' N
09-11-2021 SCHELP 10 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9568' E 5° 9.9097' N
09-11-2021 SCHELP 12 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.9272' E 5° 9.8465' N
09-11-2021 SCHELP 2 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1858' E 5° 10.1248' N
09-11-2021 SCHELP 18 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8263' E 5° 9.7477' N
09-11-2021 SCHELP 11 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN N 52° 18.9610' E 5° 9.8330' N
09-11-2021 SCHELP 15 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8498' E 5° 9.7075' N
09-11-2021 SCHELP 4 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1103' E 5° 10.0605' N
09-11-2021 SCHELP 17 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8388' E 5° 9.6857' N
09-11-2021 SCHELP 5 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.1008' E 5° 9.9827' N
09-11-2021 SCHELP 6 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0565' E 5° 10.0123' N
09-11-2021 SCHELP 14 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 18.8640' E 5° 9.7483' N
09-11-2021 SCHELP 7 GOOIMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.0438' E 5° 9.9357' N
09-11-2021 NG 5 NOORDERGAT N 53° 24.2130' E 6° 12.5172' N
09-11-2021 NG 3 NOORDERGAT N 53° 24.1688' E 6° 12.4878' N
09-11-2021 NG 4 NOORDERGAT N 53° 24.2295' E 6° 12.2952' N
09-11-2021 D 39 DOLLARD V 53° 15.0650' E 7° 10.5110' N
09-11-2021 D 37 DOLLARD V 53° 15.1480' E 7° 10.5580' N
09-11-2021 D 35 DOLLARD V 53° 15.1960' E 7° 10.5530' N
09-11-2021 D 33 DOLLARD V 53° 15.2690' E 7° 10.5080' N
08-11-2021 S 27 SLENK - LAUWERSMEER N 53° 20.5898' E 6° 13.9493' N
07-11-2021 VH GAS N VLIEHORS V 53° 14.2612' E 5° 2.2211' N
07-11-2021 IN-GAS Z 1 INSCHOT N 53° 10.0254' E 5° 11.7315' N
07-11-2021 Center Monopaal WESTGAT - AMELAND N 53° 25.4570' E 5° 38.2010' N
07-11-2021 MEET 1 WESTGAT - AMELAND O 53° 30.0495' E 5° 34.1835' N
07-11-2021 VB 11 VLIELANDER BALG V 53° 16.6893' E 5° 5.4767' N
07-11-2021 VH-GAS-Z VLIEHORS V 53° 14.8205' E 5° 1.6213' N
07-11-2021 Zinker-MG MOLENGAT - ZEEGAT DEN HELDER O 53° 2.2740' E 4° 41.2960' N
07-11-2021 DD 25 DOKKUMERDIEP N 53° 20.4495' E 6° 10.8665' N
07-11-2021 DDR 18 DOKKUMERDIEP N 53° 21.0037' E 6° 10.3967' N
07-11-2021 DDR 16 DOKKUMERDIEP N 53° 21.0780' E 6° 10.3197' N
07-11-2021 DDR 14 DOKKUMERDIEP N 53° 21.2077' E 6° 10.2815' N
07-11-2021 DDR 12 DOKKUMERDIEP N 53° 21.3182' E 6° 10.2835' N
07-11-2021 DDR 10 DOKKUMERDIEP N 53° 21.4147' E 6° 10.3618' N
07-11-2021 DD 27 DOKKUMERDIEP N 53° 20.3463' E 6° 10.8158' N
07-11-2021 DDR 8 DOKKUMERDIEP N 53° 21.4703' E 6° 10.4935' N
07-11-2021 VA 12A VEERBOOT ROUTE AMELAND V 53° 24.2160' E 5° 48.1980' N
07-11-2021 D 67 DOLLARD V 53° 14.3620' E 7° 11.5100' N
05-11-2021 Mess ZEHNERLOCH V 53° 57.2600' E 8° 39.4500' N
05-11-2021 MT 7 NOORDZEE V 51° 37.4840' E 2° 59.0000' N
04-11-2021 TEN-W NOORDZEE O 51° 39.2347' E 3° 7.7548' N
04-11-2021 TEN-S NOORDZEE O 51° 38.5918' E 3° 8.4263' N
04-11-2021 TEN-E NOORDZEE O 51° 39.1818' E 3° 9.7867' N
04-11-2021 TEN-N NOORDZEE O 51° 39.8073' E 3° 9.1067' N
04-11-2021 BO-WNB 33 NOORDZEE V 51° 47.9500' E 3° 50.9833' N
04-11-2021 W40 WURSTER ARM N 53° 41.0237' E 8° 24.1336' N
04-11-2021 W48 WURSTER ARM N 53° 38.6555' E 8° 27.4164' N
04-11-2021 W46 WURSTER ARM N 53° 39.2240' E 8° 26.7250' N
04-11-2021 W42 WURSTER ARM N 53° 40.3099' E 8° 24.8430' N
04-11-2021 BUW7 WURSTER ARM V 53° 40.2210' E 8° 24.7440' N
04-11-2021 48W52 WESER N 53° 37.5744' E 8° 28.1593' N
04-11-2021 W50 WURSTER ARM N 53° 38.1836' E 8° 28.0032' N
04-11-2021 BUW9 WURSTER ARM N 53° 38.1730' E 8° 27.6500' N
03-11-2021 WA WESTGAT - AMELAND V 53° 28.3538' E 5° 28.6538' N
03-11-2021 AD-DAMWAND VAARWATER LANGS DE AFSLUITDIJK V 53° 2.9324' E 5° 15.4017' N
03-11-2021 D-MZI-B DOOVE BALG V 53° 3.0420' E 5° 3.7110' N
03-11-2021 D-MZI-C DOOVE BALG V 53° 3.0490' E 5° 5.3340' N
03-11-2021 RG-Oost ROBBENGAT - BOVEN TEXEL V 53° 10.3100' E 4° 52.5800' N
03-11-2021 P-GAS-N POLLENDAM V 53° 10.8848' E 5° 22.3404' N
03-11-2021 D-MZI-A DOOVE BALG V 53° 3.4290' E 5° 3.6930' N
03-11-2021 KM-O TEXELSTROOM/MARSDIEP V 52° 59.6940' E 4° 46.5560' N
03-11-2021 ZR 19A ZUIDOOSTRAK V 53° 8.0795' E 5° 14.2674' N
03-11-2021 WA ZUID WESTGAT - AMELAND V 53° 25.3948' E 5° 38.1028' N
03-11-2021 WA OOST 1 WESTGAT - AMELAND V 53° 25.4274' E 5° 38.5785' N
03-11-2021 WA OOST WESTGAT - AMELAND V 53° 25.3805' E 5° 38.3425' N
03-11-2021 P-DAM 8 POLLENDAM V 53° 10.7560' E 5° 23.4250' N
03-11-2021 P-DAM 6 POLLENDAM V 53° 10.7900' E 5° 23.2710' N
03-11-2021 P-DAM 4 POLLENDAM V 53° 10.8240' E 5° 23.1150' N
03-11-2021 P-DAM 2 POLLENDAM V 53° 10.8597' E 5° 22.9573' N
03-11-2021 P 18 POLLENDAM V 53° 10.7160' E 5° 23.8023' N
03-11-2021 P 16 POLLENDAM V 53° 10.7342' E 5° 23.6838' N
03-11-2021 P 14 POLLENDAM V 53° 10.7400' E 5° 23.5722' N
03-11-2021 P 12 POLLENDAM V 53° 10.7382' E 5° 23.4757' N
02-11-2021 EMR 30 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.3182' E 5° 19.2270' N
02-11-2021 EMR 49 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.7040' E 5° 19.8510' N
02-11-2021 EMR 35 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.0890' E 5° 20.8770' N
02-11-2021 EMR 27 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.7410' E 5° 21.4670' N
02-11-2021 EMR 41 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.3510' E 5° 20.4350' N
02-11-2021 EMR 31 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.9150' E 5° 21.1720' N
02-11-2021 EMR 38 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.5969' E 5° 19.7429' N
02-11-2021 EMR 36 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.5473' E 5° 19.7403' N
02-11-2021 EMR 28 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.2410' E 5° 19.4049' N
02-11-2021 EMR 43 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.4400' E 5° 20.2890' N
02-11-2021 EMR 32 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.3914' E 5° 19.3142' N
02-11-2021 EMR 51 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.7920' E 5° 19.7050' N
02-11-2021 EMR 40 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.6449' E 5° 19.7416' N
02-11-2021 EMR 37 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.1770' E 5° 20.7300' N
02-11-2021 EMR 29 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.8280' E 5° 21.3200' N
02-11-2021 EMR 45 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.5280' E 5° 20.1430' N
02-11-2021 EMR 33 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.0020' E 5° 21.0250' N
02-11-2021 EMR 39 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.2640' E 5° 20.5820' N
02-11-2021 EMR 47 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.6158' E 5° 19.9970' N
02-11-2021 EMR 34 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.4638' E 5° 19.3953' N
02-11-2021 EMR 26 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.1637' E 5° 19.5828' N
02-11-2021 EMR 18 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.8918' E 5° 20.2095' N
02-11-2021 EMR 7 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 15.8680' E 5° 22.9410' N
02-11-2021 EMR 1 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 15.6240' E 5° 23.2350' N
02-11-2021 EMR 4 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.4390' E 5° 21.4580' N
02-11-2021 EMR 22 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.0092' E 5° 19.9389' N
02-11-2021 EMR 14 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.7414' E 5° 20.5566' N
02-11-2021 EMR 19 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.3920' E 5° 22.0570' N
02-11-2021 EMR 8 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.5148' E 5° 21.0767' N
02-11-2021 EMR 10 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.5904' E 5° 20.9037' N
02-11-2021 EMR 23 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.5660' E 5° 21.7620' N
02-11-2021 EMR 15 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.2170' E 5° 22.3520' N
02-11-2021 EMR 5 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 15.7700' E 5° 23.0580' N
02-11-2021 EMR 2 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.4390' E 5° 21.6680' N
02-11-2021 EMR 9 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 15.9550' E 5° 22.7940' N
02-11-2021 EMR 11 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.0430' E 5° 22.6470' N
02-11-2021 EMR 24 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 17.0865' E 5° 19.7609' N
02-11-2021 EMR 16 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.8161' E 5° 20.3831' N
02-11-2021 EMR 20 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.9320' E 5° 20.1171' N
02-11-2021 EMR 12 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.6660' E 5° 20.7296' N
02-11-2021 EMR 25 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.6530' E 5° 21.6150' N
02-11-2021 EMR 17 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.3040' E 5° 22.2040' N
02-11-2021 EMR 6 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.4390' E 5° 21.2500' N
02-11-2021 EMR 3 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 15.6970' E 5° 23.1460' N
02-11-2021 EMR 21 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.4790' E 5° 21.9090' N
02-11-2021 EMR 13 EEMMEER RECREATIE - RANDMEREN V 52° 16.1300' E 5° 22.4990' N
02-11-2021 SVG-NKN 4 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0420' E 5° 24.9175' N
02-11-2021 SVG-NKN 12A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.1275' E 5° 23.6417' N
02-11-2021 SVG-NKN 6A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9315' E 5° 24.6012' N
02-11-2021 SVG-NKN 9 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0745' E 5° 24.0318' N
02-11-2021 SVG-NKN 4A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9892' E 5° 24.9393' N
02-11-2021 SVG-NKN 10 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.1040' E 5° 23.8500' N
02-11-2021 SVG-NKN 13A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.1423' E 5° 23.6633' N
02-11-2021 SVG-NKN 7 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0152' E 5° 24.3955' N
02-11-2021 SVG-NKN 2A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0468' E 5° 25.2777' N
02-11-2021 SVG-NKN 9A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9522' E 5° 24.0933' N
02-11-2021 SVG-NKN 5 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0135' E 5° 24.7513' N
02-11-2021 SVG-NKN 11 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.1780' E 5° 23.7070' N
02-11-2021 SVG-NKN 7A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9288' E 5° 24.4358' N
02-11-2021 SVG-NKN 3 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0705' E 5° 25.0862' N
02-11-2021 SVG-NKN 10A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9785' E 5° 23.9333' N
02-11-2021 SVG-NKN 5A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9602' E 5° 24.7698' N
02-11-2021 SVG-NKN 12 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.1602' E 5° 23.6857' N
02-11-2021 SVG-NKN 8 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0448' E 5° 24.2137' N
02-11-2021 SVG-NKN 3A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0182' E 5° 25.1083' N
02-11-2021 SVG-NKN 11A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0530' E 5° 23.7875' N
02-11-2021 SVG-NKN 6 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9850' E 5° 24.5808' N
02-11-2021 SVG-NKN 8A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 14.9268' E 5° 24.2523' N
02-11-2021 SVG-NKN 1 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.1282' E 5° 25.4237' N
02-11-2021 SVG-NKN 2 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0992' E 5° 25.2548' N
02-11-2021 SVG-NKN 1A NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.0763' E 5° 25.4410' N
02-11-2021 WR-SP 5 NIJKERKERNAUW - RANDMEREN V 52° 15.4110' E 5° 23.2890' N
02-11-2021 WR-SP 1 NIJKERKERNAUW - RANDMEREN V 52° 15.5760' E 5° 22.9700' N
02-11-2021 WR-SP 6 NIJKERKERNAUW - RANDMEREN V 52° 15.3100' E 5° 23.3830' N
02-11-2021 WR-SP 2 NIJKERKERNAUW - RANDMEREN V 52° 15.6120' E 5° 22.9870' N
02-11-2021 WR-SP 3 NIJKERKERNAUW - RANDMEREN V 52° 15.5590' E 5° 23.0910' N
02-11-2021 WR-SP 4 NIJKERKERNAUW - RANDMEREN V 52° 15.5060' E 5° 23.1950' N
02-11-2021 JHE 1 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.3280' E 5° 23.7930' N
02-11-2021 JHE 3 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.3010' E 5° 23.7900' N
02-11-2021 STG 2 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.2280' E 5° 26.2940' N
02-11-2021 JHE 4 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.3380' E 5° 23.7570' N
02-11-2021 STG 3 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.2460' E 5° 26.2620' N
02-11-2021 STG 5 NIJKERKERNAUW RECREATIE -RANDMEREN V 52° 15.2050' E 5° 26.2730' N
02-11-2021 ZOL 7-PW 8 ZUID OOST LAUWERS V 53° 28.2182' E 6° 26.7387' N
02-11-2021 WWR 59 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.3308' E 5° 33.4715' N
02-11-2021 WWR 53 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.7180' E 5° 33.2450' N
02-11-2021 WWR 39 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.3910' E 5° 33.2260' N
02-11-2021 WWR 43 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.1307' E 5° 33.3437' N
02-11-2021 WWR 51 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.8392' E 5° 33.1688' N
02-11-2021 WWR 47 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.9828' E 5° 33.2457' N
02-11-2021 WWR 45 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.0663' E 5° 33.3037' N
02-11-2021 WWR 21-TE 2 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN O 52° 21.0005' E 5° 32.9292' N
02-11-2021 RGH 10 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4373' E 5° 36.3150' N
02-11-2021 WWR 33 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.7652' E 5° 33.0462' N
02-11-2021 WWR 35 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.6350' E 5° 33.1067' N
02-11-2021 WWR 37 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.5037' E 5° 33.1685' N
02-11-2021 WWR 41 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.2607' E 5° 33.2852' N
02-11-2021 WWR 57 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 19.4583' E 5° 33.3942' N
02-11-2021 WWR 12 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.9594' E 5° 35.5385' N
02-11-2021 WWR 31 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.8318' E 5° 32.8915' N
02-11-2021 WWR 29 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.8993' E 5° 32.7367' N
02-11-2021 WWR 17 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.2847' E 5° 32.8583' N
02-11-2021 WWR 20 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.9067' E 5° 34.8665' N
02-11-2021 WWR 7 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8535' E 5° 36.1172' N
02-11-2021 WWR 6 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.2473' E 5° 35.8179' N
02-11-2021 WWR 14 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.9083' E 5° 35.3931' N
02-11-2021 WWR 21 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.0778' E 5° 32.7218' N
02-11-2021 WWR 22 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.9130' E 5° 34.7120' N
02-11-2021 WWR 15 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8168' E 5° 35.5178' N
02-11-2021 WWR 16 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.8666' E 5° 35.2398' N
02-11-2021 WWR 25 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.0133' E 5° 32.5780' N
02-11-2021 WWR 24 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.9201' E 5° 34.5601' N
02-11-2021 WWR 8 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.1513' E 5° 35.7252' N
02-11-2021 WWR 19 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.1783' E 5° 32.7968' N
02-11-2021 WWR 11 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8538' E 5° 35.8178' N
02-11-2021 WWR 5 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8472' E 5° 36.2685' N
02-11-2021 WWR 10 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.0554' E 5° 35.6325' N
02-11-2021 WWR 23 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.0183' E 5° 32.6597' N
02-11-2021 WWR 9 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8593' E 5° 35.9653' N
02-11-2021 WWR 27 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.9668' E 5° 32.5842' N
02-11-2021 WWR 13 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8367' E 5° 35.6692' N
02-11-2021 WWR 18 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 20.8863' E 5° 35.0545' N
02-11-2021 WWR 1 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8387' E 5° 36.5220' N
02-11-2021 WWR 2 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.3911' E 5° 35.8887' N
02-11-2021 WWR 3 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.8425' E 5° 36.4185' N
02-11-2021 WWR 4 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.3188' E 5° 35.8514' N
02-11-2021 RGH 2 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4928' E 5° 36.7667' N
02-11-2021 RGH 11 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4948' E 5° 36.3523' N
02-11-2021 RGH 9 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4766' E 5° 36.4302' N
02-11-2021 RGH 5 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4873' E 5° 36.5976' N
02-11-2021 RGH 13 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.5132' E 5° 36.2706' N
02-11-2021 RGH 4 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4385' E 5° 36.6373' N
02-11-2021 RGH 7 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4590' E 5° 36.5089' N
02-11-2021 RGH 12 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4574' E 5° 36.2197' N
02-11-2021 RGH 8 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4137' E 5° 36.4186' N
02-11-2021 RGH 6-AH 1 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.3948' E 5° 36.5108' N
02-11-2021 RGH 14 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4807' E 5° 36.1223' N
02-11-2021 RGH 2A WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.4658' E 5° 36.7099' N
02-11-2021 RGH 3A WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.5131' E 5° 36.6879' N
02-11-2021 RGH 3 WOLDERWIJD RECREATIE - RANDMEREN V 52° 21.5252' E 5° 36.7312' N