AIS AtoN's - echte en virtuele boeien op de plotter

In toenemende mate gaan we op onze AIS ook boeien zien.
Onder professionals heten ze AtoN's (Aids to Navigation),
Boeien op de AIS zijn er in twee soorten:
  • boeien die echt in het water liggen
  • boeien die alleen maar op de plotter en op de zeekaart te zien zijn

Deze laatste soort noemen we "virtuele boeien".
Toelichting op de virtuele boeien en hun kaartsymbolen.

Dergelijke virtuele boeien zullen we in de komende jaren méér en méér gaan zien.
In 2014 werden ze al gebruikt voor de groene zijde van de vaarroute Geul van de Walvischstaart (Zeeland). Maar ook rond windmolenparken kom je ze tegen.
Zo wordt overwogen om op de Waddenzee de route over de Waardgronden met virtuele boeien aan te gaan geven.

LET OP: momenteel verschijnen af en toe "test-boeien" op de AIS. Gebruik voor navigatie uitsluitend de virtuele boeien die ook op de kaart staan of die voorkomen in het Nautin-boeienbestand

Nautin-boeienbestanden en virtuele boeien

Nautin neemt deze virtuele boeien gewoon in haar bestanden op.
Daarmee zijn deze boeien ook zichtbaar op de elektronische zeekaarten. Ook zónder AIS-ontvangst.
Met de kaartsymbolen sluiten wij aan bij de internationale standaards op dit gebied.

Voorbeeld op zeekaart