Nautin-boeienbestanden (NL, D)

 


Boeien liggen soms niet waar je denkt

Boeien worden regelmatig verlegd omdat de vaarwateren veranderen.
Kijk maar eens naar de wijzigingen van afgelopen maand in de kolom rechts.
Zeekaarten lopen al achter als ze worden uitgegeven.
Maar gelukkig leveren veel kaartleveranciers met regelmaat updates. Stentec (met WinGPS) past de electronische kaart heel regelmatig aan. NV Verlag zorgt ieder kwartaal voor een update van de papieren en ook van de electronische kaart. Maar andere leveranciers van kaartmateriaal kunnen tot twee jaar achter lopen.
Daarom moet je zelf actie ondernemen!

Nautin-boeienbestanden zijn dé oplossing!

Nautin houdt de actuele posities van de boeien in Nederland en een deel van Duitsland bij, snel én secuur!
Deze boeienbestanden worden constant bijgewerkt door vrijwilligers aan de hand van berichten (en databases) van Rijkswaterstaat, Hydrografische Dienst en van de Duitse overheid.
Zodra een verplaatsing bekend is, voert Nautin de wijziging al door in haar bestanden. Dat kan weken schelen met de BaZ.
Dus vóór elke tocht: download de laatste informatie .

Hoe werkt het?

De Nautin-boeienbestanden zijn voor veel elektronische kaartsystemen te downloaden en te installeren als waypoints. Om dat gemakkelijker te maken heeft Nautin handleidingen voor de diverse systemen.
Zie ook de kolom rechts.
In de meeste systemen zijn de waypoints van Nautin slechts met een standaard symbooltje te zien.
In de systemen OpenCPN en Locus worden de waypoints met de juiste tonsymbolen afgebeeld. Voor OpenCPN kun je een de 1800-serie zeekaarten kopen zónder tonnen. Samen met de Nautin-boeienbestanden heb je dan een complete zeekaart die volledig bijgewerkt is.

Zonder elektronisch kaartsysteem?

Ook zonder elektronische zeekaart is de belangrijkste boeien-informatie voor jou beschkbaar.
Alle actuele posities van de aanlooptonnen op zee
De avond vóór je tocht: even jouw aanloopton opzoeken en overschrijven en in je kaart tekenen.


Alleen voor donateurs

De Nautin-boeienbestanden zijn beschikbaar voor donateurs van Nautin en voor de leden van onze sponsor-organisaties: de Kustzeilers, Toerzeilers en Wadvaarders.


Bronnen van de informatie

Nautin maakt haar boeienbestanden onder meer met informatie uit:
• Scheepvaartberichten van RWS. Zie: https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/downloads
• Berichten aan Zeevarenden. Zie: http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden
• Markeringen Drijvend. Zie: https://vaarweginformatie.nl/frp/main/#/page/downloads