De Nautin boeienbestanden (NL, D)

 


De Nautin boeienbestanden bevatten de posities van alle tonnen in Nederland en de Duitse Wadden, plus nog vele waypoints op de Oostzee.

Op de Nautin-website kunnen donateurs bestanden downloaden met de actuele posities van de boeien in onze vaarwateren. Deze boeienbestanden worden constant bijgewerkt door vrijwilligers aan de hand van berichten (en databases) van Rijkswaterstaat, Hydrografische Dienst en van de Duitse overheid ( bronnen).  Meestal zijn de posities van de tonnen in de bestanden ‘up to date’ en lopen niet meer dan een week achter.

Waarom? Boeien liggen soms niet waar je denkt!

Voor een veilige navigatie liggen er boeien in onze vaarwateren. Deze boeien staan ook op de zeekaarten.
Maar deze boeien worden regelmatig verlegd omdat de vaarwateren veranderen. En er worden meer boeien verlegd dan je misschien zou denken. Daardoor lopen zeekaarten al achter als ze worden uitgegeven.

Een oplossing is het zelf regelmatig bijwerken van de kaarten aan de hand van de Berichten aan Zeevarenden (en de buitenlandse equivalenten). Dat is lastig en tijdrovend werk.
Voor elektronische zeekaarten is daarvoor een oplossing: de Nautin boeienbestanden.
Deze boeienbestanden bevatten de Nederlandse en Duitse tonnen en zijn te importeren in veel elektronische zeekaarten.

Belangrijk

Maak (vlak) voor een langere tocht een download van de tonnenbestanden. Zorg dat je met actuele informatie op pad gaat!

Alleen voor donateurs

De Nautin boeienbestanden zijn beschikbaar voor geregistreerde donateurs van Nautin.

Historie

Tot 2012 was er de website filo.nl waar donateurs de Nopoints-tonnenbestanden konden downloaden.
Nautin nam in 2013 het stokje over van filo.nl. Sindsdien proberen we een zo uitgebreid mogelijk scala aan informatieproducten aan te bieden aan de pleziervaart.

Bronnen van de informatie

Nautin maakt haar boeienbestanden met informatie onder meer uit:
• Scheepvaartberichten van RWS (zie:http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/berichtgeving/scheepvaart/actueel)
• Berichten aan Zeevarenden (zie: http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden)
• Spreadsheet "DNZ_002a_markeringen_drijvend" (zie: http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/downloads)