Over stichting Nautin


Deze website is een initiatief van de stichting Nautin.
Doel van deze stichting is het verspreiden van nautische informatie voor de pleziervaart.

Nautin wil de vele één-persoons initiatieven die er binnen de watersport zijn bundelen . 
Daarmee willen we er voor zorgen dat deze initiatieven blijven bestaan.

Initiatieven in ons programma:

 • Actuele tonnenbestanden
 • QuickTide (getijdenprogramma)
 • OpenCPN
  • Kaarten
   • Hoogtekaart (laseraltimetrie)
   • Temperatuurkaart (infrarood)
   • Hydrografische achtergrond
  • Boeien
  • Ondieptes
  • Bedieningstijden bruggen
 • Diepte-informatie
 • Verkorte weerberichten (Meteo-overzicht)
 • E-mail verzending van nieuwsbrieven
  • Berichten aan Zeevarenden (wekelijks)
  • Wadvaarders-dieptestaat (na uitgave door RWS)


Deze lijst willen we vanzelfsprekend graag uitbreiden.


De stichting Nautin werkt (uiteraard) zonder winstoogmerk. Oprichtingsakte en statuten (pdf, 2 MB)
Alle diensten van Nautin worden door vrijwilligers verzorgd. De kosten van Nautin worden gedragen door donateurs en sponsoren.

Nautin wordt ondersteund door

 • Vereniging Wadvaarders,
 • Nederlandse Vereniging van Toerzeilers,
 • Nederlanse Vereniging van Kustzeilers,
 • PZV Zeezeilvereniging,
 • het Watersportverbond.