Over stichting Nautin


Deze website is een initiatief van de stichting Nautin.
Doel van deze stichting is het verspreiden van nautische informatie voor de pleziervaart.

Nautin wil de vele één-persoons initiatieven die er binnen de watersport zijn bundelen . 
Daarmee willen we er voor zorgen dat deze initiatieven blijven bestaan.

Initiatieven in ons programma:

 • Actuele tonnenbestanden
 • QuickTide (getijdenprogramma)
 • OpenCPN
  • Kaarten
   • Hoogtekaart (laseraltimetrie)
   • Temperatuurkaart (infrarood)
   • Hydrografische achtergrond
  • Boeien
  • Ondieptes
  • Bedieningstijden bruggen
 • Diepte-informatie
 • Verkorte weerberichten (Meteo-overzicht)
 • E-mail verzending van nieuwsbrieven
  • Berichten aan Zeevarenden (wekelijks)
  • Wadvaarders-dieptestaat (na uitgave door RWS)


Deze lijst willen we vanzelfsprekend graag uitbreiden.


De stichting Nautin werkt (uiteraard) zonder winstoogmerk. Alle diensten van Nautin worden door vrijwilligers verzorgd. De kosten van Nautin worden gedragen door donateurs en sponsoren.

Nautin wordt ondersteund door

 • Vereniging Wadvaarders,
 • Nederlandse Vereniging van Toerzeilers,
 • Nederlanse Vereniging van Kustzeilers,
 • PZV Zeezeilvereniging,
 • het Watersportverbond.