Nautin-donateurs


De Nautin-website wordt samengesteld en onderhouden door vrijwilligers.

De kosten van de website worden geheel gedragen door individuele donateurs en sponsoren.
Onze sponsoren zijn Vereniging Wadvaarders, de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers. 
Met elkaar maken we een initiatief als Nautin mogelijk.

Veel informatie op de Nautin-website is vrij toegankelijk.
Maar de producten waar wij veel tijd en energie insteken, die zijn alleen voor donateurs en leden van de  Wadvaarders, Toerzeilers en Kustzeilers.

  • bestanden met actuele boeienposities
    Voor het regelmatig bijwerken van je electronische zeekaarten.
     
  • het getijdenprogramma QuickTide
    Voor heel Nederland en het Duitse Wad: de getijdentabellen, dieptes van geulen en wantijen en alle gewenste berekeningen voor passages in ondiepte getijdegebieden.


Wilt u ook bijdragen aan Nautin?  Wordt donateur voor € 15,- per jaar!   Aanmelden