Vrijwilliger bij Nautin


Het zou mooi zijn als jij als vrijwilliger Nautin kunt ondersteunen!
Hierbij wat informatie over het vrijwilligerswerk

  • Bijna alle werkzaamheden kun je uitvoeren op een tijdstip en locatie die jou het beste uitkomt.
  • Communicatie geschiedt overwegend via mail, Skype, telefoon of welk medium jij het meest geschikt vindt op dat ogenblik.
  • Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht.
  • Eén keer per jaar wordt er een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd op een voor iedereen zoveel mogelijk centraal gelegen locatie.

 


Vacatures

Op dit ogenblik hebben we de volgende taakvelden die nog moeten worden aangevuld/ingevuld:  

Taakveld

Omschrijving

Benodigde kennis

Gebiedsdeskundige Randmeren,
Gebiedsdeskundige Zeeland
Je houdt in de gaten of de boeien in jouw gebied nog correct in de Nautin-database staan. Je doet dit aan de hand van mededelingen van RWS, de Hydrografische Dienst en evt. andere bronnen.
Nautin beschikt over uitgebreide tools om dit bij te houden.
Tijdsbesteding: één uur per week; om de paar dagen kijken of er nog iets moet gebeuren
Geen speciale kennis nodig. Wél moet je nauwkeurig kunnen werken.
Nautische interesse is belangrijk, enige computer-handigheid is gewenst. 
Je wordt ingewerkt.
Helpdesk-medewerker Met enkele collega-vrijwilligers beantwoord je vragen van Nautin-gebruikers. Vragen betreffen vooral: inloggen op de website, registreren van QuickTide.
Er is tweedelijns ondersteuning voor moeilijke vragen.
Goede kennis van de Nautin-producten.
Klantvriendelijke opstelling

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
:
:
Refresh Image