alleen voor donateursQuickTide  -  Getij-verwachtingen

 

Verwachtingen?

In de grafieken toont QuickTide App én de gegevens van de getijdetabel (de blauwe lijn) én de "verwachting" (de rode lijn).


Deze verwachtingen zijn beschikbaar tot 2½ dag vooruit.  Tot een week terug worden de daadwerkelijk gemeten waterniveaus afgebeeld.
De verwachtingen worden door Rijkswaterstaat berekend op basis de weersomstandigheden. Alle berekeningen binnen QuickTide App worden gedaan met deze verwachtingen.

Waar komen de verwachtingen vandaan?

QuickTide App download de verwachtingen én daadwerkelijk gemeten waterniveaus van een server van Rijkswaterstaat 
Dit downloaden gaat automatisch; er is (uiteraard) wél internetcontact voor nodig. 
Is er geen internetcontact, dan worden de laast gedownloade verwachtingen getoond.

En als er geen verwachtingen zijn?

Als er geen verwachtingen beschikbaar zijn, dan worden de gegevens van de getijdentabel gebruikt.
Dit regelt QuickTide App automatisch.

Hoe vaak wordt er gedownload?

Zolang er internetcontact is, wordt om de vier uur een download van verwachtingen gedaan.
Om de internetverbinding niet te veel te belasten, worden uitsluitend verwachtingen van favoriete locaties gedownload.
Om verwachtingen te zien, moet een locatie dus "favoriet" worden gemaakt.

Bij de Instellingen op het tabblad [Updates] kan het downloaden worden uitgeschakeld, of beperkt worden tot momenten dat er een WiFi-verbinding is.
Hiermee kan geregeld worden dat er geen gebruik wordt gemaakt van een mobiele internetverbinding.

Overzicht
Hoofdscherm
Getij-verwachtingen
Locatie instellen
Meteo-overzicht
Instellingen
Over QuickTide
Mini-scherm