alleen voor donateursQuickTide App  -  Hoofdscherm

 

Getijden-informatie over de geselecteerde locatie

 Tabblad
• Getij Getijdegrafiek van de geselecteerde locatie.
Aanvullende instelling:
 • De lijn "Waterniveau" kan op en neer worden bewogen naar een gewenst niveau.
  Zo kunnen de tijdstippen worden afgelezen waarop dat niveau bereikt wordt.
Onder getijdegrafiek staat de tabel van hoog- en laagwater van de locatie.
Let op: dit zijn de waarden uit de getijdentabel, niet van de verwachtingen.
• Passage De tijdstippen waarbij passeren van de geselecteerde ondiepte of brug mogelijk is.
De waterniveau-lijn geeft aan bij welke waterstand passage mogelijk is. Deze lijn kan niet worden bewogen.
Aanvullende instelling:
 • Bij een ondiepte kan een eigen loding worden ingesteld, wanneer dat nodig is. Deze ingestelde loding blijft bewaard voor de ondiepte.
• Vast / Los De tijdstippen van vastlopen en loskomen, ook de tijdstippen van eventueel droogvallen.
De waterniveau-lijn geeft aan bij welke waterstand het vastlopen zal geschieden (of is geschied). 
Aanvullende instellingen (voor planningsdoeleinden):
 • De getijdegrafiek kan een aantal minuten voor- en achteruit worden gezet.
  Zo zijn berekeningen mogelijk voor een vastlooplocatie waar het tij wat later of eerder loopt dan op de ingestelde locatie.
 • Het (gewenste) tijdstip van vastlopen of loskomen kan worden ingesteld.
  Dit geeft antwoord op de vragen als: "Ik  liep om 13:20 uur vast, wanneer ben ik weer los?". Dit instellen kan ook door het verschuiven van de tijdmarkering.
 • De gewenste droogvalduur kan worden ingesteld.
 • De "huidige waterdiepte" instellen geeft antwoord op de vragen als: "Ik anker nu bij 150 cm waterdiepte, wanneer val ik droog?" en "Ik heb nu 40 cm water, wanneer kom ik los?".
 • De diepte voor een locatie instellen geeft antwoord op de vraag: "Als ik wil droogvallen op een locatie waar het bij LAT 70 cm droogvallend is, hoe laat ..." .
 • De waterniveau-lijn kan op en neer worden bewogen.
Bij elke aanpassing van een instelling worden alle andere waarden meteen opnieuw berekend.
• Details Extra informatie over de geselecteerde locatie, zoals: loding, datum van loden, huidige verhoging/verlaging.


Grafiek schuiven en inzoomen/uitzoomen

De grafiek kan naar links en rechts worden geschoven. Ook kan er worden ingezoomd en uitgezoomd.
Op een PC kan dat door met de muis op de grafiek heen-en-weer te schuiven en op-en-neer (met de linker muisknop ingedrukt).
Op telefoon en tablets, kan de grafiek met de vingers worden bewogen.
Met de knoppen voor tijdinstelling kan eenvoudig een gewenste datum worden geselecteerd.

Getijde-verwachtingen

Waar mogelijk wordt bij berekeningen de getijdeverwachtingen gehanteerd. De rode lijn dus.
Bij  de "Instellingen" kunnen deze verwachtingen uitgeschakeld worden. Zonder verwachtingen wordt de getijdetabel gehanteerd, eventueel met ingestelde verhoging of verlaging.
Meer informatie over getijde-verwachtingen ...>>
Getijdeverwachtingen worden uitsluitend getoond voor favoriete locaties.

Favorieten

Een locatie wordt "Favoriet" door op de ster in de rechter bovenhoek te klikken.
Favoriete locaties worden opgenomen op de lijst van favorieten op bij: locatie instellen

Buitenland... benaderingen

We hebben geen beschikking over de Engelse en Belgische gegevens.
De gegevens voor deze locaties worden daarom bij benadering gegeven.

 

Overzicht
Hoofdscherm
Getij-verwachtingen
Locatie instellen
Meteo-overzicht
Instellingen
Over QuickTide
Mini-scherm