Installatieproblemen 


QuickTide installeert in de meeste gevallen zonder enig probleem. Er draaien honderden installaties zonder dat er iets misging.
Maar toch, een enkele keer doen zich toch problemen voor.
De meeste problemen waren tot dusverre via één van de onderstaande remedies aan te pakken.

1. QuickTide installeren over een draaiende vorige versie van QuickTide

Een nieuwe versie van QuickTide kan niet geïnstalleerd worden als de oude versie van QuickTide nog actief draait. 
Remedie: sluit het start-schermpje, daarna verloopt de installatie goed.

2. QuickTide installeren over een oude versie

In enkele gevallen wil QuickTide niet correct installeren over een oude versie heen.
Met name bleek dit het geval bij Windows Vista, maar soms ook bij andere Windows-versies.

Remedie: in veel gevallen was de oplossing:
  • volledig verwijderen van de (oude) geïnstalleerde versie van QuickTide
  • opnieuw installeren van de nieuwe versie

Het volledig verwijderen van QuickTide gaat als volgt:
  • Open in het (Windows) Configuratiescherm: “Software” of “Programma’s verwijderen”
  • Selecteer QuickTide in de lijst van programma’s en druk op verwijderen. (Werkt dit niet kijk dan op:  https://support.microsoft.com/nl-nl/mats/program_install_and_uninstall)
  • Belangrijk (Vista en Windows 7): controleer hierna of de directory: “C:/ProgramData/Nautin/QuickTide” wel verdwenen is. Zo niet, dan dien je deze alsnog handmatig te verwijderen.
    Bij Windows XP is dit de directory: “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nautin\QuickTide

Hierna verloopt een nieuwe installatie meestal vlekkeloos.

3. Slechte Windows Vista installatie

Er zijn enkele gevallen bekend dat QuickTide helemaal niet onder Vista functioneerde.
Ook niet op Windows 7, als dat een upgrade was van Vista. In die gevallen zijn er vaak ook andere problemen met Windows.
De enige oplossing in die gevallen bleek een volledig opnieuw en “schoon” installeren van Windows 7.

4. QuickTide werkt niet met antivirus-programma Panda

We hebben geconstateerd dat QuickTide niet werkt wanneer het antivirus-programma Panda actief is.
De oplossing is: Panda tijdelijk uitschakelen, of een ander anti-virusprogramma gaan gebruiken.

5. Installeren in een eigen directory

Een enkele keer is er conflict met Windows-rechten dat niet oplosbaar is.
Dan is de enige oplossing QuickTide te installeren op een andere locatie dan op de standaardlocatie.
Tijdens het installeren moet dan een directory worden aangewezen op “Mijn Documenten” of rechtstreeks op een directory op de C-schijf “C:/QuickTide”.

6. Als niets anders werkt…

Bij een enkele gebruiker bleek de enige oplossing om QuickTide via de zip-file te installeren. Dit werkte ook bij hele oude Windows-versies.
  • Download het bestand  http://www.nautin.nl/quicktide/PC/QuickTide.zip.
  • Plaats vervolgens de inhoud van dit bestand op een willekeurige lege directory, bij voorkeur met de naam QuickTide.
  • Start het programma QuickTide door te dubbelklikken op het bestand quicktide.exe, of maak een snelkoppeling aan naar dit bestand.

Wil het installeren echt niet lukken? 

Stuur een emailtje naar: quicktide@nautin.nl
Zet er wel even bij welke versie Windows het betreft, met welke browser gedownload en de datum van downloaden.