Bekende fouten in QuickTide release 2017


Versie 5.0.2 (11 april 2017)

  • geen bekende fouten

Versie 5.0.1 (1 jan 2017)

  • export naar excel van ondieptepassage houdt geen rekening met minimale kielspeling