QuickTide App  -  Weer


In het Weer-scherm wordt het Meteo-overzicht van nautin.nl weergegeven.
Hier is onder meer het marifoon-weerbericht op te vinden.
Het gebied voor het Meteo-overzicht wordt ingesteld in het Instellingen-scherm ...>>

Downloaden van het weerbericht

Het Meteo-overzicht wordt vanzelf gedownload als er een internet verbinding is en QuickTide App actief is.
Ook zonder de Weer-pagina zelf te raadplegen.
Daarna blijft het Meteo-overzicht te raadplegen, óók als er geen internet-contact meer is.