QuickTide Classic


 

De ultieme tool voor getijdenberekingen


Overzicht van de uitgebreide mogelijkheden


Waterstanden en tijden van hoogwater en laagwater


Informatie voor droogvallen


Passeren van ondieptes


Passeren van bruggen


Getijdengrafiek


QuickTide bestrijkt…

Geheel Nederland

Duitse Wadden *)

België en Engeland *)

*) De lokaties buiten Nederland zijn afgeleide lokaties. De tijdstippen van HW en LW en de waterstanden worden geschat ten opzichte van bekende Nederlandse lokaties met globale parameters bijv. uit de Reeds Almanak. De gegevens zijn daardoor slechts beperkt nauwkeurig.


QuickTide blijft actueel en uitbreidbaar

Het Wad wijzigt voortdurend! Dus dieptegegevens kunnen zomaar verouderd blijken. Een verstandige schipper houdt dit goed bij.
Actuele dieptegegevens zijn onder meer te vinden op:

 

QuickTide controleert regelmatig of er meer actuele gegevens op de de Nautin-website staan. Nieuwe gegevens kunnen automatisch of handmatig worden opgehaald.
Desgewenst kan de gebruiker deze dieptes ook zelf bijhouden en aanpassen. Ook kan de gebruiker in QuickTide zelf dieptes, bruggen en (sub)lokaties toevoegen.


QuickTide en WaypointsGPS

QuickTide PC integreert naadloos met WaypointsGPS. Alle ondieptes en locaties zijn in WaypointsGPS als waypoint gemarkeerd. Klikken op een QuickTide-waypoint opent QuickTide voor de betreffende locatie of ondiepte.