QuickTide Classic


De orginele QuickTide voor Windows

Nog een laatste maal voor 2019

  • De ultieme tool voor getijdenberekeningen
  • Uiterst krachtig, maar eenvoudig in gebruik
  • Tijden van hoog- en laagwater
  • Waterstanden per 10 minuten nauwkeurig
  • Actuele dieptegegevens
  • Nederland en benaderingen voor Duitse Wadden en België
  • Passagetijden voor ondiepe geulen en wantijen
  • Passagetijden voor bruggen op getijdenwater
  • Berekeningen voor vastlopen en droogvallen
  • Perfect naast WaypointsGPS, WinGPS, OpenCPN en andere kaartsystemen

Meer over QuickTide  

             

Downloaden QuickTide


Nieuw: QuickTide als app

Meer informatie ...>>


In 2020 geen QuickTide Classic meer!

Nautin heeft besloten QuickTide Classic niet meer voor te zetten na 2019.
Met het verschijnen van QuickTide App heeft het geen zin meer ook de oude versie nog op de rit te houden.


The original QuickTide™

De naam “QuickTide” bleek al sinds 1999 in gebruik voor een Engels product. Het is een schuifkaart, een soort rekenliniaal om de tijden van hoog- en laagwater mee te bereken voor de Engelse kust en ruime omgeving. Een zeer praktisch hulpmiddel voor die kusten. Zie: www.quicktide.co.uk.
De eigenaar van het originele QuickTide was zo vriendelijk toestemming te geven voor het gebruik van “zijn” naam voor ons getijdenprogramma.