Installatieproblemen met QuickTide App op een PC 


QuickTide App draait niet alleen op telefoons en tablets, maar kan ook op een Windows PC worden geïnstalleerd.
In de meeste gevalle installeert QuickTide App  zonder enig probleem. Er draaien honderden installaties zonder dat er iets misging.
Maar toch, een enkele keer doen zich toch problemen voor.

1. QuickTide App installeren op Windows XP of Windows 7

Helaas, QuickTide App draait niet op Windows XP. Uitsluitend Windows 9 en later is ondersteund.

2. QuickTide App installeren over een nog draaiende van QuickTide App

Een nieuwe versie van QuickTide kan niet geïnstalleerd worden als de oude versie van QuickTide nog actief draait. 
Dus: Eerst de "oude" versie afsluiten, daarna kan de nieuwe versie worden geïnstalleerd.

3. QuickTide App installeren over een oude versie

In enkele gevallen wil QuickTide App niet correct installeren over een oude versie heen.

Remedie: in veel gevallen was dé oplossing:

  • volledig verwijderen van de (oude) eerder geïnstalleerde versie van QuickTide App
  • opnieuw installeren van de nieuwe versie
Het volledig verwijderen van QuickTide App gaat als volgt:
  • Open in het (Windows) Configuratiescherm: “App's en onderdelen” 
  • Belangrijk: controleer hierna of de directory: “C:\ProgramData\Nautin\QuickTideApp” wel verdwenen is. Zo niet, dan dien je deze alsnog handmatig te verwijderen.

Hierna verloopt een nieuwe installatie meestal vlekkeloos.

4. Windows meldt "Onbekende uitgever"

Bij het installeren klaagt Windows over "Onbekende uitgever".
Wij werken er aan om dit op te lossen.
Tot dan is de oplossing, zoals hieronder beschreven.

Klik op meer informatie.

Klik daarna op "Toch uitvoeren"

 

Wil het installeren echt niet lukken? 

Stuur dan een emailtje naar:  helpdesk@nautin.nl
Zet er wel even bij welke versie Windows het betreft, met welke browser gedownload en de datum van downloaden.