Verhoging / verlaging van de waterstand


De waterstanden volgen niet precies de getijdentabellen. Bijna elke dag is er wel sprake van een zekere verhoging of een verlaging van de waterstand.
Een (noord-)westenwind geeft meestal een verhoging; een oostenwind meestal een verlaging.

Rode lijn

Bij een zorgvuldig routeplanning voor het passeren van een ondiepte, is deze verhoging/verlaging uiterst belangrijk. Dit geldt vooral voor varen op de Wadden

Hoe weet je de afwijking van de waterstand?

  • via de website van rijkswaterstaat ...>>
  • door te luisteren naar het uurbericht van de verkeersposten en havendiensten
  • en (uiteraard!) door te kijken naar de rode lijn in QuickTide (ruim twee dagen vooruit)