Getijdengegevens Nederlandse WadGetijdengegevens voor het waddengebied zijn via verschillende wegen te vinden.

 
 

Tijden van hoog- en laagwater over het hele Wad.

Het is niet overal op hetzelfde moment hoogwater of laagwater. Met de bijgaande kaartjes kun je een schatting maken van de verschillen.  

Omrekening LAT-NAP

Rijkswaterstaat geeft waterstanden op de getijdenwateren in NAP.  
Voor gebruik bij zeekaarten moet er een correctie worden toegepast; immers zeekaarten hanteren LAT als reductievlak.

Voorbeeld

Bij West-Terschelling moet een correctie van 148 cm worden toegepast.
Stel dat de waterstand West-Terschelling 131cm bij NAP is. 
Dan is de waterstand in LAT: 279cm (131cm+148cm). 


Getijdentabellen

Hieronder kunt u de getijdengegevens van Rijkswaterstaat per maand oproepen voor enkele veel gebruikte locaties.

Delfzijl
NAP=LAT+223cm

     

Lauwersoog
NAP=LAT+175cm

 

Nes
NAP=LAT+172cm

     

West-Terschelling
NAP=LAT+148cm

 

Harlingen
NAP=LAT+134cm

     

Den Helder
NAP=LAT+125cm


getijdegolf waddenzee
getijdegolf langs de Waddenzee (bron: www.svasek.com)