Getijdentabellen Duitse en Deense Wad


Gezeiten-kalender.de  is een interessante Duitse website die voorspellingen geeft van hoog- en laagwatertijdstippen, waterdieptes, opkomst en ondergang van maan en zon voor een groot aantal locaties langs het Nederlandse en Duitse Wad.
De voorspellingen worden berekend door het programma XTide en wijken slechts minimaal af van de voorspellingen van Rijkswaterstaat.
Maar regelmatig geven de schattingen afwijkende extra waarden aan en dan is het goed uitkijken wat de juiste waarden zijn.

Voor getijdengegevens van het Duitse Wad zijn diverse bronnen beschikbaar, maar de meeste zijn onvolledig. Ofwel kijken ze maar zeven dagen vooruit ( www.bsh.de ), ofwel zijn maar er voor een beperkt aantal locaties getijdengegevens. Soms geven ze zelf verwarrende waarden ( www.Gezeiten-kalender.de ). Dat is lastig als je een planning wilt maken voor een tocht over drie weken.

Actuele waterstanden op de Duitse Wadden .

Op de website  www.wadkanovaren.nl van Robbert van der Eijk vind je sinds 2013 voor het hele Duitse en Deense Wad voorspellingen van de hoog- en laagwatertijd   ...>>

Daarnaast ook nog:
  • een compleet overzicht van de meetpunten langs het Duitse en Deense Wad
  • een tabel met de tijdsverschillen van die meetpunten met Helgoland
  • een compleet overzicht van de getijden voor 55 plekken