Informatie over getijden


Als je wilt varen op getijdenwater heb je informatie nodig.

  • getijdentabellen en informatie over afwijkingen van de waterstand
  • dieptestaat,
  • stroming

Op deze Nautin-pagina's vind je alles wat nodig is.