Bekende fouten in QuickTide release 2014

Versie 4.0.3

 • geen gemelde fouten

Versie 4.0.2

 • Bij de menu-optie "Instellingen..." staat als tijdzone "MET".
  Dit suggereert dat QuickTide in Middel Europese Tijd zónder zomertijd werkt.
  QuickTide werkt echter wél met zomertijdl de omschakeling wintertijd/zomertijd geschiedt automatisch.

Versie 4.0.1

 • bij selecteren van ondiepte "Schaar van Ossenisse" komt een foutmelding en daarna breekt het programma af
  Let op: bij het opnieuw starten van QuickTide snel (5 sec) een andere ondiepte selecteren, anders komt de foutmelding opnieuw.
 • Automatisch installeren van nieuwe programmaversies werkt niet goed. Dit moet handmatig van de download-pagina van de website gebeuren.

Versie 4.0.0

 • onjuiste waterstanden tijdens zomertijd bij sublocaties (dus buiten Nederland).
 • bij selecteren van ondiepte "Schaar van Ossenisse" komt een foutmelding en daarna breekt het programma af
  Let op: bij het opnieuw starten van QuickTide snel (5 sec) een andere ondiepte selecteren, anders komt de foutmelding opnieuw.
 • Automatisch installeren van nieuwe programmaversies werkt niet goed. Dit moet handmatig van de  download-pagina van de website gebeuren.