Registreren van QuickTide

Voorbereiding

Om QuickTide te gebruiken moet je als gebruiker bij Nautin bekend zijn.  Ofwel als Nautin-donateur, ofwel als lid van één van onze sponsor-organisaties.

Dus regel dit eerst, anders kan QuickTide alleen in demo-modus gebruikt worden. 
Lees er hier meer over


Het registreren zelf

De knop    Registreren    op het entree-scherm brengt je in het registratie-scherm.

Het registreren zelf gaat in drie stappen

1.Geef het e-mailadres waarmee je bij Nautin bekend bent en en druk op

2.Nautin stuurt dan een e-mail naar dat adres.
Druk in deze e-mail op de link Bevestigen van deze registratie

3.Kijk nu weer in QuickTide en druk op

Daarna is de registratie compleet.

Je kunt dan verder met de knop rechts bovenin: QuickTide is nu geregistreerd voor dit apparaat.

Registreren kan op maximaal vier apparaten.

Alle lopende registraties zijn te zien bij Mijn gegevens op de Nautin-website.
Daar kun je eventueel ook ongebruikte registraties verwijderen, zodat je QuickTide weer op een nieuw apparaat kan registreren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Protect Your Confidential PDFs with These Simple Security Measures