Registreren

Met de menu-keuze "Registreren "kun je je QuickTide registreren voor gebruik. Ook kun je de registratie-status bekijken.

Als QuickTide hebt gedownload en geïnstalleerd op PC, tablet of smartphone werkt QuickTide aanvankelijk in demonstratie-mode.  Elke keer wordt je gevraagd om te registreren.

Demonstratie-mode

Je kan dan rondkijken er er kan al wat geëxperimenteerd worden. Alle functies doen het, maar er zijn maar voor een beperkte periode gegevens voor handen. 

Wie kan registreren

Registreren is alleen mogelijk voor 

donateurs van Nautin en 

leden van onze sponsor-organisaties.

Maak eerst je e-mailadres bekend aan Nautin

Registreren doe je met je e-mailadres. Maar dan moet dat adres wél bij ons bekend zijn. Van donateurs is dat automatisch het geval.

Leden van onze sponsor-organisatie moeten daar een extra stap voor zetten. Maar die stap is heel eenvoudig: eenmalig een keer inloggen op nautin.nl. Dat inloggen loopt via de website van je vereniging.

Het registreren van QuickTide 

Stap 1

QuickTide App vraagt er zelf om. Geef het e-mailadres op waarmee je bij ons bekend bent. Druk daarna op de knop "Registreren".

Gaat alles goed, dan verschijnt de melding dat er een e-mail aan jou is verzonden.

Stap 2

Open de e-mail druk op de link "Bevestigen van deze registratie"

Dan terug naar QuickTide. Druk daar op de knop "Check registratie e-mail" en de registratie is gereed.En klaar

Als QuickTide geregistreerd is kun je dat zien.
Er is vermeldt tot hoelang de registratie loopt; en het e-mailadres waarmee is geregistreerd.

Ook de registratiecode is zichtbaar. Hier hoef je meestal niets mee. Maar deze code is te zien op de webpagina: nautin.nl/quicktide-registraties. Zo kun je zien welke code bij welk apparaat hoort.
Op deze webpagina is ook een registratie weer te verwijderen als deze niet meer nodig is.
QuickTide kan op maximaal vier apparaten geregistreerd worden.
Welke apparaten van jou zijn geregistreerd kun je zien op de Nautin-website bij Mijn Gegevens.
Registraties die niet meer nodig zijn, kun je daar ook weer verwijderen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator