Bijwerken

Met de menu-keuze Bijwerken kun je de instellingen wijzigen van het bijwerken van de gegevens.

QuickTide levert actuele informatie. De laatste diepte-lodingen, de actueel verwachtte waterstanden en meer. Dat betekent dat de gegevens die "aan boord" zijn regelmatig bijgewerkt moeten worden.

Wat is "Bijwerken"

Tijdens bijwerken de volgende gegevens gedownload: 

oDe waterstand-gegevens (blauwe en rode lijn)

oDe laatst bekende diepte-lodingen

oDe laatst bekende brughoogtes

oEventuele waarschuwingen

Dit bijwerken gebeurt (in principe) al automatisch bij het starten van de app. Met de standaard instelling gebeurt dit allemaal vanzelf.

Er staat vermeld wanneer de gegevens voor het laatst bijwerkt zijn, dat kun je dus controleren. Meestal is dat het moment van starten van de app.

Noot: niet gedownload worden de stroomkaarten en weerberichten. Dat gebeurt pas als je de betreffende functies selecteert.

Wanneer bijwerken

Met de pull-down-box "Wanneer bijwerken " kun je aangeven hoe je het bijwerken geregeld wilt hebben.
De keuzes zijn:

oNiet

oAlleen bij WiFi  (alleen op telefoon)

oElke vier uur

Alleen wanneer er internet-contact is, worden gegevens bijgewerkt. 
Met de keuze "Niet" wordt wordt er ook bij opstarten niet bijgewerkt.

Nu bijwerken

Wanneer de gegevens niet bijgewerkt zijn, kun je dit altijd zelf starten door op de knop "Nu bijwerken" te klikken.

Ook met "Wanneer bijwerken" op "Niet" worden de gegevens dan bijgewerkt.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Streamline your documentation process with HelpNDoc's HTML5 template