Welkom bij OpenCPN 5.x


Welkom bij de Nederlandstalige handleiding voor OpenCPN versie 5.x.

Wij hebben ons uiterste best gedaan de originele handleiding van OpenCPN zo nauwkeurig mogelijk te volgen en te vertalen. Desondanks is het mogelijk dat wij iets verkeerd hebben vertaald, iets verkeerd hebben geïnterpreteerd of iets over het hoofd hebben gezien. Wij stellen het op prijs als je ons daarvan op de hoogte stelt zodat wij deze Nederlandstalige handleiding kunnen aanpassen.

Met veel plezier heb ik de Nederlandstalige handleiding voor OpenCPN versie 4 en nu deze voor versie 5 gemaakt. Maar ik ga daar mee stoppen. Dit is dus de laatste die ik maak. Wie voelt zich geroepen om het stokje van me over te nemen?

 

Gebruik je nog steeds OCPN 4.x? Dan kan je daarvoor via de site van Nautin een andere Nederlandstalige handleiding gebruiken.

 

Op het internet is on-line nog veel meer informatie te vinden. Bijvoorbeeld op:

Versie voorjaar 2019

 

Aansprakelijkheid: Noch de vertaler/bewerker van deze handleiding, noch de organisatie van OpenCPN noch NAUTIN is ten enenmale aansprakelijk voor navigatiefouten en daaruit voortvloeiende schade. Gebruik altijd zoveel mogelijk bronnen zoals bijgewerkte (papieren) waterkaarten, almanaks en traditionele navigatiemiddelen. Vertrouw nooit op OpenCPN voor wat betreft je persoonlijke veiligheid. Alleen het lezen van deze handleiding maakt van jou geen ervaren "navigator".

Kijk ook even bij de Disclaimer.