Tracks beheren via de Routemanager


Je kunt het scherm voor de routemanager openen via [ Gereedschap / Route & Markeringbeheer ] of direkt met de knop . Hoewel de naam anders doet vermoeden vindt je hier Routes, Tracks, Waypoints en Kaartlagen.

In de routemanager kan je een onbeperkt aantal waypoints, routes, trajecten en kaartlagen importeren en opslaan door gebruik te maken van het .GPX format. Trackpunten zijn tijdens het varen in een bestand opgeslagen geografische posities, die achteraf samen het werkelijk afgelegde traject benaderen (afhankelijk van de opslagfrequentie).

Als er een "oogje" in de eerste kolom staat is de route zichtbaar op je scherm, staat er een rood kruisje door dan is de route (tijdelijk) "verborgen". Datzelfde met dat oogje geldt trouwens ook voor Tracks,  Waypoints (Markeringspunten) en Kaartlagen.

 

Je kunt zelf gemaakte routes, tracks, waypoints en kaartlagen ook exporteren als .gpx bestand om ze eventueel later weer te importeren als .gpx bestand als je ze nodig zou hebben. Door te kiezen voor "Exporteer wat zichtbaar is" worden alleen de zichtbare objecten geëxporteerd als .gpx bestand.