Plug-ins


Een plug-in (ook wel invoegtoepassing) is een aanvulling op een computerprogramma. Plug-ins worden in het algemeen gemaakt om een programma uit te breiden of meer mogelijkheden te geven. Het zijn bijna altijd "third party" toepassingen, dus gemaakt door liefhebbers die organisatorisch niets met OCPN van doen hebben.
Een plug-in heeft de host-applicatie ( in dit geval OpenCPN) nodig om te kunnen werken en kan dus niet zelfstandig draaien.

Downloaden

Voor OpenCPN versie 5 moet een flink aantal plug-ins herschreven worden. Als je plug-in niet meer goed werkt zoals je gewend was moet je dus mogelijk een nieuwere versie downloaden. Voor het downloaden van plug-ins moet je deze link gebruiken. check daar dan wel even of je de juiste versie hebt.
Voor plug-ins voor versie 4.0 (of ouder) gebruik je deze downloadpagina.

 

Vier plug-ins zijn standaard meegeleverd met de installatie van OpenCPN. Ga naar [ Gereedschap / Opties / PlugIns ]. World magnetic Model en Kaartdownloader  staan standaard ingeschakeld. Selecteer de gewenste plug-in en klik op Inschakelen en daarna op Toepassen. Een icoontje verschijnt dan vanzelf op je werkbalk aan de linkerkant van je scherm.Zo kan je ze natuurlijk ook weer uitschakelen. Het icoontje verdwijnt dan ook weer.

Grib Weather om Grib bestanden te lezen en zichtbaar te maken op je scherm
Dashboard om navigatie-instrumenten die NMEA data zenden op je scherm te projecteren
World Magnetic Model voor geo-magnetische informatie
Kaart Downloader voor het installeren en up-to-date houden van kaarten. Voor zowel raster als vector kaarten. Dus voor NOAA kaarten en ook de ENC kaarten

 

Voor nog meer Plug-ins ga je naar de download pagina voor alle plug-ins die "stabiel" geacht worden te zijn. Eerst downloaden, daarna  (indien nodig) verplaatsen naar de map C:\Program Files (x86)\OpenCPN\plugins .
Voor het installeren op een Linux computer gebruik je het “Software Center” of Synaptic via PPA.
Nieuwe plug-ins zijn dan, na het opnieuw opstarten van OpenCPN, ook op de lijst bij
[ Gereedschap / Opties / PlugIns ] zichtbaar.

 

Als in de oorspronkelijk Engelse taal in verschillende plugins dezelfde Engelse woorden voorkomen, maar die woorden zijn, om wat voor reden dan ook, iets anders vertaald, dan is het een onhebbelijkheid van de taalsystematiek in OpenCPN en de plugins, dat de vertaling wordt gebruikt die afkomstig is uit een andere (laatst geactiveerde) plugin of uit OpenCPN zelf. En dat zie je dan op het scherm.

Voorbeelden van woorden waar dit soms voorkomt zijn:

·         course (koers, kompaskoers, koers over de grond)

·         bearing (peiling, richting)

·         distance (verheid, afstand)

·         leg (routedeel, lijndeel, segment)

·         longitude (lengte, lengte (d.d))

 Een zeer tijdelijke oplossing daarvoor is , als je gekke dingen ziet, de plugin waar je in bezig bent te deactiveren en opnieuw te activeren. Bij het opnieuw opstarten van OpenCPN is het foute resultaat wel weer latent aanwezig.
Het lijkt erop dat Jon Gough hiervoor een oplossing gevonden heeft die hij inmiddels heeft toegepast in de Draw en de Watchdog plugins. Voor de andere plugins geldt dat nog niet.