Nog meer over NMEA


Je computer is een soort twee-richtings doorgeefluik voor NMEA informatie. Die informatie kan vanaf bijvoorbeeld je GPS naar je computer gaan, daar wordt die verwerkt en zichtbaar gemaakt op je scherm. Maar eventueel ook weer doorgestuurd naar je stuurautomaat. OpenCPN (maar ook de meeste andere navigatie software) kan prima overweg met dat soort informatie. Kijk in de gebruiksaanwijzing van je instrument welke NMEA strings door jouw instrument gebruikt kunnen worden.

 

Één regel NMEA data wordt ook wel een "string"of "sentence" genoemd. Die begint altijd met $ . Als er daarna 5 letters volgen dan zijn de eerste twee letters een indicatie van het instrument. In dit voorbeeld  betekent GP dan je GPS ontvanger. $GPRMB,A,0.66,L,003,004,4917.24,N,12309.57,W,001.3,052.5,000.5,V*0B  

 

Wil je graag weten wat dat allemaal betekent? Onderstaande NMEA-strings worden door OpenCPN herkend:

HDM - Heading, Magnetic (voorliggende magnetische koers)

HDG - Magnetic Heading, Deviation, Variation (voorliggende magnetische koers, deviatie, variatie)

HDT - Heading True (ware koers)

RMB - Recommended Minimum Navigation Information (aanbevolen minimum navigatieinformatie)

xxWPL - Waypoint Location (positie van markeringspunt; wordt gebruikt om routes en markeringspunten naar een GPS-ontvanger te zenden; OpenCPN kan deze string niet ontvangen als invoerstring maar wel genereren als uitvoerstring)

xxRTE - Routes (wordt gebruikt om routes en routepunten naar een GPS-ontvanger te zenden; OpenCPN kan deze string niet ontvangen als invoerstring maar wel genereren als uitvoerstring)

GGA - Global Positioning System Fix Data (uitgebreide gegevens m.b.t. GPS-positieberekening)

GLL - Geographic Position, Latitude/Longitude (geografische positie, lengte, breedte)

GSV - Satellites in View (satellieten in zicht)

VTG - Track Made Good and Ground Speed (TMG en vaart over de grond)

GPwpl - Waypoint Data (routepuntgegevens, alleen bij een actieve route; dit is soms in twee richtingen)

APB - Autopilot Sentence "B". Enkele stuurautomaten, in het bijzonder die van Robertson, interpreteren "bearing from origin to destination" (peiling van plaats van afvaart naar plaats van bestemming) foutief als "bearing from present position to destination" (peiling van huidige positie naar plaats van bestemming). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil tussen de APB- en APA-strings. Voor de APA-string zou het correct moeten zijn voor de gegevens in hetzelfde veld. APA verschilt van APB alleen m.b.t. dit veld, en APA heeft niet de twee laatste velden waarin het verschil duidelijk wordt gemaakt. Dit resulteert in een slechte prestatie als het vaartuig relatief veel van de koerslijn afwijkt waardoor de twee peilingen een groter verschil te zien geven.

 

XTE - Measured Cross Track Error (het eerste veld is een deel van de RMB-string, gebruikt voor compatibiliteit met oudere apparatuur en Loran)

AIVDM - Automatic Information System (AIS) Position Reports from Other Vessels (AIS-positierapporten van andere vaartuigen)

AIVDO - Automatic Information System (AIS) position reports from own vessel (AIS-positierapporten van het eigen vaartuig)

xxTTM - Tracked Target Message (bericht over gevolgd object)

xxTLL - Target Latitude and Longitude (geografische breedte en lengte van object)

xxOSD - Own Ship Data (gegevens van het eigen vaartuig)

FPROS - GPSGate Buddy Position Update (positieupdate van de GPSGate 'buddy')

CDDSC - Digital Selective Calling Information (DSC-informatie)

CDDSE - Extended Digital Selective Calling Information, including a more accurate position. (Uitgebreide DSC-informatie)

 

De Dashboard Plug-in herkent de volgende NMEA-strings:

DBT - Depth Below Transducer (diepte onder de echoloodtransducer)

DPT - Depth of Water (waterdiepte)

GGA - Global Positioning System Fix Data (uitgebreide gegevens m.b.t. GPS-positieberekening)

GLL - Geographic Position, Latitude/Longitude (geografische positie, lengte, breedte)

HDG - Heading Magnetic, Deviation, Variation (voorliggende magnetische koers, deviatie, variatie)

HDM - Heading Magnetic (voorliggende magnetische koers)

HDT - Heading True (ware koers)

MTA - Air Temperature (luchttempeartuur; vervallen)

MDA - Meteorological Composite (meteogegevens; vervallen)

MTW - Mean Temperature of Water (gemiddelde watertemperatuur)

VLW - Distance Traveled through Water (afstand afgelegd door het water)

MWD - Wind Direction and Speed (windrichting en -snelheid)

MWV - Wind Speed and Angle (windsnelheid en -hoek)

RMC - Recommended Minimum Navigation Information (aanbevolen minimum navigatieinformatie)

RSA - Rudder Sensor Angle (roerhoek)

VHW - Water Speed and Heading (vaart en koers door het water)

VTG - Track Made Good and Ground Speed (TMG en vaart over de grond)

VWR - Relative Wind Speed and Angle (relatieve windsnelheid en -hoek)

VWT - True Windspeed and Angle (ware windsnelheid en -hoek; vervallen)

ZDA -Time and Date (dag, maand, jaar in UTC en lokale tijdzone)

AIVDO - Automatic Information System (AIS) Position Reports from Own Vessel (AIS-positierapporten van andere vaartuigen)

 

Wilt je meer details over de manier waarop OpenCPN de herkenbare strings interpreteert, bekijk dan het bestand AIS_DecoderA.cpp in de broncode.

Voor de Dashboard PlugIn kan je de verschillende bestanden in de nmea0183-map bekijken.