Nautin


De stichting Nautin heeft ten doel het bevorderen van beschikbaarheid van nautische informatie voor de pleziervaart en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Sinds kort (voorjaar 2019) kan je via Nautin ook bijvoorbeeld brugbedieningstijden downloaden. Daarvoor gebruik je de kaartdownloader. Uitleg vind je op deze pagina.

 

Kijk HIER hoe je de Nautin boeienbestanden kunt gebruiken in OpenCPN.