Kaarten installeren


Tijdens het installeren van het programma kreeg je een dialoogscherm waarin gevraagd werd waar OpenCPN de kaarten kan vinden. Als je dat dialoogscherm gemist hebt, dan kan het altijd nog achteraf via [ Gereedschap / Opties / Kaarten / Kaartbestanden ] ingesteld worden. Als je geen andere locatie op geeft wordt het standaard de map "Kaarten" in Windows en de gebruikers home directory voor Linux en Mac. Maar het is natuurlijk ook veilig om je kaarten ergens op een aparte Data partitie op te slaan omdat zo een locatie nooit in problemen komt als je een probleem krijgt met je operating system en je bijvoorbeeld je systeem opnieuw moet re-setten naar fabrieks-instellingen. Je data blijven dan in ieder geval altijd bewaard.

 

Controleer je kaarten ná installatie.

Dit is belangrijk als je oudere BSB kaarten uit de negentiger jaren of kaarten van onbetrouwbare bron  installeert. Er zijn bijvoorbeeld veel oude CM93 kaarten in omloop met een kaartdatum "Onbekend".

OpenCPN  zal kaarten zonder bekende projectie weigeren. Kaarten met een onbekende kaartdatum worden wél geladen alsof ze WGS84 als datum hebben, maar dat kan tot onaanvaardbare problemen leiden. De bijbehorende kaartinformatie zal dan melden: "Waarschuwing. Kaartdatum wellicht incorrect".

 

Zie ook: Achtergrondkaart

 

Help! Ik heb wél kaarten geïnstalleerd maar ik zie ze niet op mijn scherm! Als je een Linux gebruiker bent ligt het voor de hand dat de map waarin je kaarten staan niet voldoende toegangsrechten heeft. Dat is helaas niet iets dat je binnen OpenCPN kan organiseren maar je zult dit binnen je besturingssysteem moeten regelen.