Kaartdatum en Kaartprojectie


Datum

De vorm van de aarde wijkt af van de in de zeevaartkunde gebruikte bolvorm door de aardrotatie en zwaartekracht. De vorm van de aarde is in werkelijkheid onregelmatig en heet "geoïde". De vorm van de geoïde voor verschillende plaatsen op aarde kan benaderd worden door een regelmatige wiskundige vorm: een ellipsoïde. Voor verschillende plaatsen op aarde zijn verschillende ellipsoïdes gedefinieerd (met halve lange as, halve korte as, afplatting). Om een ellipsoïde zo goed mogelijk passend te maken voor een bepaalde locatie kan de positie van de ellipsoïde t.o.v. de geoïde eventueel worden verschoven en geroteerd. Deze verschuiving wordt vastgelegd in een zogenaamde kaartdatum (Engels: chart datum).

Een gemiddeld goed passende kaartdatum is WGS84 ook wel WG84 of WGE genoemd. Deze wordt vanaf rond 1984 als standaard kaartdatum aanbevolen. Veel kaarten zijn naar deze standaard omgezet.

 

Overigens kent een zeekaart een aantal datums:

 Op deze pagina gaat het alleen over de geodetische datum.

Projectie

Door middel van een kaartprojectie wordt de aard-ellipsoïde geprojecteerd op een platte kaart of beeldscherm. Alleen onderstaande projecties worden door OpenCPN ondersteund:

Kaarten met een voor OpenCPN onbekende projectie worden "geweigerd" en dus niet geïnstalleerd. Mis je een kaart? Kijk in je logfile.

 

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geodetisch_datum

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaartprojectie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekaart#Geodetische_datum