Inland ECDIS


In de moderne professionele binnenvaart vaart praktisch niemand meer zonder Inland ECDIS kaarten en elektronische reisplanning. Inland ECDIS is een systeem, waarmee vaarkaarten voor de binnenscheepvaart elektronisch worden weergegeven. ECDIS staat voor Electronic Chart and Display Information System.

 

De basis van het systeem, de Inland-ENC vaarkaarten, worden geleverd door de overheden. Voor de scheepvaart belangrijke, op korte termijn ingaande wijzigingen op de vaarwegen (bijvoorbeeld het verwijderen van tonnen of sluisstremmingen) zullen direct bekendgemaakt worden, zoals tot nu toe ook gebruikelijk gedaan wordt. Wijzigingen die op middel lange termijn ingaan worden op het internet gepubliceerd en in de Berichten voor de scheepvaart bekendgemaakt. Op lange termijn ingaande wijzigingen worden in de nieuwe edities van de Inland ENC’s opgenomen, die ongeveer éénmaal per jaar gepland zijn.

 

Inland ECDIS nu al in Duitsland overal verplicht.

Voor alle schepen langer dan 20 meter (Beroeps- én pleziervaart) is in Duitsland vanaf 23 december 2016  het gebruik van Inland AIS en Inland ECDIS op de binnenwateren en de Donau al verplicht. Nederland zal binnenkort wel volgen.

Om er vast aan te wennen heeft OpenCPN al een extra optie om het gebruik aan/uit te zetten. Je vindt deze optie bij [ Gereedschap / Opties / Gebruikersinterface ].

 

Er verschijnt dan een extra werkbalk in beeld. Alleen de in ECDIS toegestane  knoppen in de andere werkbalk blijven zichtbaar.