Achtergrondkaart


Met het programma wordt een achtergrondkaart van de hele wereld mee geleverd die op je scherm zichtbaar is als er geen andere (meer gedetailleerdere) kaart voor dat gebied is. Deze standaard achtergrondkaart  is slechts 26Mb groot.

 

Een meer gedetailleerde versie van de ingebouwde achtergrond-GSHHS-kaart is sinds OpenCPN versie 4.8.2 beschikbaar via de geïntegreerde Chart Downloader-plug-in. Ga naar [Opties / Kaarten / Kaart Downloader] en kies "Toevoegen". Selecteer GSHHG en vervolgens Alle GSHHG-basiskaarten. Controleer vervolgens en verander desgewenst de naam van het bestemmingspad naar wens. Je kunt bijvoorbeeld een GSHHG-map toevoegen aan je map waar je je kaarten normaal gesproken opslaat. Selecteer vervolgens OK en ga verder met downloaden en "Toepassen".

 

Als je een oudere versie van OpenCPN hebt is er ook een gratis gedetailleerdere achtergrondkaart  (224Mb) te downloaden. Zeker als je de plug-in Watchdog gebruikt is deze kaart belangrijk. Als je dit gezipte bestand uitpakt installeer je het in de map gshhs in de directory waarin OpenCPN ge├»nstalleerd is.

Meestal is dat in Windows C:\Program Files (x86)\OpenCPN\gshhs.

In Linux is dat /usr/share/opencpn/gshhs

 

Voor de achtergrondkaart hoef je geen aparte kaartmap aan te maken.

 

Op de volgende plaatjes zie je het detailverschil tussen de beide kaarten. Als je in zoomt verschijnt de Hoge Resolutie (HiRes) kaart, zoom je uit dan komt de "gewone" kaart met de lagere resolutie in beeld.

 

 

Links de "gewone"kaart, rechts de HiRes kaart.