De stichting Nautin heeft ten doel het bevorderen van beschikbaarheid van nautische informatie voor de pleziervaart en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 


De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het tot stand brengen en in stand houden van een platform voor uitwisseling van nautische informatie, al dan niet digitaal;
  • vraag naar en het aanbod van nautische informatie tot elkaar brengen;
  • beherende instanties te bewegen gewenste informatie te publiceren in een gewenste vorm en frequentie.


Leden van de Toerzeilers en de Kustzeilers zijn automatisch ook lid van Nautin en kunnen de voordelen van Nautin benutten.


Sinds kort (voorjaar 2019) kan je via Nautin ook bijvoorbeeld brugbedieningstijden downloaden. Daarvoor gebruik je de kaartdownloader. Uitleg vind je op deze pagina.

 

Kijk HIER hoe je de Nautin boeienbestanden kunt gebruiken in OpenCPN.

 


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?