Nautin

Kortweer 2.0

Datum:24 June 2018 16:39

Gebied: Belgie

Meer informatie

Inhoudsopgave

Home

6 Belgie

6.1 Belgische kust weerbeeld

Zee- en kustweerbericht van zondag 24 juni om 17 u

Weerbeeld

Vanavond is het licht bewolkt, tijdens de nacht schuift er meer lage bewolking binnen. De minima liggen rond 14 graden. De wind waait matig uit het noorden, ruimt naar het noordnoordoosten en neemt af naar zwak tot matig.

Morgen hangen er 's ochtends lage wolkenvelden en boven zee kan er lokaal nevel ontstaan. Geleidelijk verbreden de opklaringen en wordt het zonnig. De maxima schommelen 19 graden. De wind waait zwak tot matig uit de noordelijke sector.

De golfhoogte langs de kust schommelt tussen 40 en 60 cm. De temperatuur van het strandwater ligt rond 18 graden.

6.2 Belgische kust strand

Op het strand

Datum Windrichting Windkracht Windpieken Golfhoogte (standaarddeviatie)
lokale tijd sector Bft Bft cm
24/06/2018 17u N 3/4 4 50 (20)
24/06/2018 20u N 3 4 50 (20)
24/06/2018 23u N 3 4 50 (20)
25/06/2018 02u NNO 3 4 50 (20)
25/06/2018 05u NNO 2/3 3 50 (20)
25/06/2018 08u N 2/3 3 40 (20)
25/06/2018 11u NNW 2/3 3 40 (20)
25/06/2018 14u N 2/3 3 40 (20)
25/06/2018 17u N 2/3 3 40 (20)
25/06/2018 20u NNO 2/3 3 40 (20)
25/06/2018 23u NNO 3 4 40 (20)
26/06/2018 02u NO 2/3 3 40 (20)
26/06/2018 08u NO 3/4 5 50 (20)
26/06/2018 14u NNO 4 5 70 (20)
26/06/2018 20u NNO 4 5 80 (20)
27/06/2018 02u ONO 4 5 70 (20)
27/06/2018 08u NO 3/4 5 60 (25)
27/06/2018 14u NNO 4 5 80 (25)
27/06/2018 20u NO 3/4 5 70 (25)
28/06/2018 02u NO 3/4 5 70 (25)

6.3 Belgische kust zee

In zee

Datum Windrichting Windkracht Windpieken Golfhoogte (standaarddeviatie)
lokale tijd sector Bft Bft cm
24/06/2018 17u NNO 3 4 70 (20)
24/06/2018 20u NNO 3 4 60 (20)
24/06/2018 23u NNO 3 4 60 (20)
25/06/2018 02u NNO 3 4 60 (20)
25/06/2018 05u NNO 3 4 50 (20)
25/06/2018 08u N 2 3 50 (20)
25/06/2018 11u VER 2 3 50 (20)
25/06/2018 14u VER 2 3 50 (20)
25/06/2018 17u VER 2 3 50 (20)
25/06/2018 20u NO 3 4 50 (20)
25/06/2018 23u NO 3 4 50 (20)
26/06/2018 02u NO 3/4 5 50 (20)
26/06/2018 08u NO 4 5 60 (20)
26/06/2018 14u NNO 4/5 6 80 (20)
26/06/2018 20u NO 5 6 100 (30)
27/06/2018 02u NO 4/5 6 90 (30)
27/06/2018 08u NO 4/5 6 80 (40)
27/06/2018 14u NNO 5 6 100 (40)
27/06/2018 20u NO 4/5 6 90 (40)
28/06/2018 02u NO 4/5 6 90 (40)

8 Index-quicktide.php

Nautin Kortweer ' . $gebiedURL . ' (' . strftime('%Y-%m-%d %H:%M') . ')'; ?>

0 && $positionInFile < 3) $displayedFileName = substr($displayedFileName, $positionInFile + 1); # strip .html extension $positionInFile = strpos($displayedFileName, '.html'); if ($positionInFile > 0) $displayedFileName = substr($displayedFileName, 0, $positionInFile); # beautify / translate some of the file names $displayedFileName = str_replace( 'hollandische_kuste', 'hollandse kust', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'kuestenwetterbericht', 'kustweerbericht (D)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'seewetterbericht3tage', 'zeeweerbericht 3 dagen (D)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'ostsee3tage', 'oostzee weerbericht 3 dagen (D)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'seewetterbericht', 'zeeweerbericht (D)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'mittelfrist', 'meerdaags ', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'wetterbericht', ' weerbericht (d)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'actuellewind', 'Actuele waarnemingen (D)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'westfriesischeinsel', 'Nederlandse Wadden', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'ostfriesischeinsel', 'Duitse Wadden (west)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'inneredeutschebucht', 'Duitse bocht (kust)', $displayedFileName); $displayedFileName = str_replace( 'nordfriesischekuste', 'Duitse Wadden (noord)', $displayedFileName); # replace any remaining underscores by spaces $displayedFileName = str_replace( '_', ' ', $displayedFileName); return ucfirst($displayedFileName); } # scan the parent directory for directories named '01_nederland' etcetera # build an index of links. Below each subdir scan for html files (areas). function processTOC($directory, $absoluteHomeURL) { echo '
  '; $seq1 = 1; # scan top level dir foreach (scandir($directory) as $file) { if (is_dir($file)) { if (('.' === $file) or ('..' === $file)) continue; if ('zip' === $file) continue; $gebied=fileToDisplayedFileName($file); echo '
 • ' . $seq1 . ' ' . $gebied . '
 • '; # scan subdirectory / area dir $seq2 = 1; echo '
   '; foreach (scandir($directory . '/' . $file) as $file2) { if (('.' === $file2) or ('..' === $file2)) continue; $ftdf = fileToDisplayedFileName($file2); echo '
  • ' . $seq1 . '.' . $seq2 . ' ' . $ftdf . '
  • '; $seq2 = $seq2 + 1; } echo '
  '; $seq1 = $seq1 + 1; } } echo '
'; } function processDirectory($directory, $level, $parentName, $parentSequence, $gebied, $bericht, $gebiedURL, $berichtURL) { $context = stream_context_create($opts); $sequence = 1; foreach (scandir($directory) as $file) { if ('.' === $file) continue; if ('..' === $file) continue; if ('index.php' === $file) continue; if ('index-quicktide.php' === $file) continue; if (is_dir($directory . '/' . $file) && fileToDisplayedFileName($file) == $gebiedURL) { echo '' . $parentSequence . $sequence . ' ' . fileToDisplayedFileName($file) . ''; processDirectory($directory . '/' . $file, $level + 1, $file, $parentSequence . $sequence . '.', $gebied, $bericht, $gebiedURL, $berichtURL); } if (is_file($directory . '/' . $file)) { echo '' . $parentSequence . $sequence . ' ' . fileToDisplayedFileName($file) . ' '; $fileContents = file_get_contents($directory . '/' . $file, false, $context); for ($i = 5; $i > 0; $i = $i - 1) { $fileContents = str_replace( '', '/h' . ($i + $level) . '>', $fileContents); } echo '

' . $fileContents . '

'; } $sequence = $sequence + 1; } } function connect_db() { $servername = "localhost"; $username = "nautinnl"; $password = "WsprTrkvrt11"; $dbname = "nautinnl"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } return $conn; } function log_visit($area) { $db = connect_db(); $wadvaarder_id = 26; $toerzeiler_id = 247; /* echo '

logging area visit -' . $area . '-

' */; Parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']); $IpAdres = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $ServerName = gethostbyaddr($IpAdres); /* get_email doesn't work for kortweer, no wb environment. */ $email = 'kortweer@unknown.email'; /* if we can make this work, turn it on again. Requires wb environment. if ($_SESSION['WADORTZEMAIL']) { $email = $_SESSION['WADORTZEMAIL']; } else { $email = $wb->get_email(); } */ $user_id = $_SESSION['USER_ID']; if ( $user_id == '') { $user_id = 0; } if ( $user_id == 0 ) { $SoortUser = 'N'; } elseif ( $user_id == $wadvaarder_id ) { $SoortUser = 'W'; } elseif ( $user_id == $toerzeiler_id ) { $SoortUser = 'T'; } else { $query = $db->query("SELECT SoortAccount FROM ".TABLE_PREFIX."users where user_id=".$user_id); $res = $query->fetchRow(); if ( $res['SoortAccount'] == 1) { $SoortUser = 'D'; } elseif ( $res['SoortAccount'] == 2) { $SoortUser = 'V'; } elseif ( $res['SoortAccount'] == 3) { $SoortUser = 'R'; } elseif ( $res['SoortAccount'] == 4) { $SoortUser = 'S'; } elseif ( $res['SoortAccount'] == 5) { $SoortUser = '-'; } elseif ( $res['SoortAccount'] == 6) { $SoortUser = 'A'; } else { $SoortUser = '?'; } } /* prepare some fields */ $product = "Kortweer"; $version = 2; $datum = (new DateTime)->format('Y/m/d H:i:s'); /* build insert query */ $sql = "INSERT INTO Nautin_Log (Datum, User_ID, DonateurGroep, Email, IpAdres, ServerName, Product, Deelproduct, Productversie, Productformat) " . "VALUES (" . "'" . $datum . "'" . "," . $user_id . "," . "'" . $SoortUser . "'" . "," . "'" . $email . "'" . "," . "'" . $IpAdres . "'" . "," . "'" . $ServerName . "'" . "," . "'" . $product . "'" . "," . "'" . $area . "'" . "," . "'" . $version . "'" . "," . "'" . "html" . "'" /* cannot log zip access yet */ . ")"; /* run query, check result */ $result = $db->query($sql); if (!$result) { echo "Failed to insert log message with SQL query."; } /* done with db */ $db->close(); return ""; } #main if (!$directory) $directory = '.'; echo '
'; echo 'Nautin'; echo '

Kortweer 2.0

'; echo '

Datum:' . strftime('%e %B %Y %H:%M') . '

'; if ($gebiedURL) { # echo '

Gebied: ' . fileToDisplayedFileName($gebiedURL) . '

'; log_visit($gebiedURL); } else { log_visit("All"); } echo '

Meer informatie

'; echo ''; if (! is_dir($directory)) { exit('Invalid diretory path'); } if (!$gebiedURL) { # top level, show TOC echo '

Inhoudsopgave

'; processTOC('.', $absoluteHomeURL); } else { # one area only, don't show TOC for quicktide echo '' . 'Terug naar inhoudsopgave' . ''; echo '
'; processDirectory($directory, 1, 'inhoud', '', '', '', $gebiedURL, $berichtURL); } echo 'Kortweer versie 2.0 (Juni 2018)'; echo '
'; ?>

Kortweer versie 2.0 (Maart 2014)